Thứ 3, 23/07/2024, 21:23[GMT+7]

Thái Thụy: Hoàn thành 99 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu

Sau 3 năm triển khai kế hoạch xây dựng nhà văn hóa (NVH) thôn, tổ dân phố kiểu mẫu, đến nay, toàn huyện Thái Thụy đã có 99 thôn, tổ dân phố của 36 xã, thị...

24.08.2023 | 18:29 PM

Thái Thụy: 36/36 xã, thị trấn hoàn thành xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu

Sau hơn một năm triển khai mô hình "Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu", đến nay, huyện Thái Thụy có 36/36 xã, thị trấn hoàn thành xây dựng nhà văn hóa...

15.03.2022 | 16:16 PM

Thái Thụy: Điểm sáng xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu

Mục tiêu huyện Thái Thụy đặt ra trong năm 2021 là mỗi xã, thị trấn xây dựng được một nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu. Mục tiêu này đang dần được...

05.11.2021 | 09:48 AM

Nam Hải: Huy động nguồn xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa thôn

Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Nam Hải (Tiền Hải) đã tập trung huy động nguồn xã hội hóa 900 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn Nội Lang...

06.10.2021 | 16:47 PM

Thái Thụy: Phủ sóng wifi miễn phí đến nhà văn hóa thôn

Đến nhà văn hóa thôn để truy cập internet tra cứu các thông tin về kinh tế - xã hội, giải trí... từ hệ thống wifi miễn phí đã và đang trở thành thói quen...

28.05.2020 | 09:13 AM