Thứ 4, 31/05/2023, 01:45[GMT+7]

Nho Quan (Ninh Bình): Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống

Song song với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Nho Quan (Ninh Bình) đã và đang tích cực triển khai nhiều...

24.10.2022 | 14:27 PM

Nho Quan (Ninh Bình): Nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) có rất ý nghĩa quan trọng thay đổi diện mạo của làng quê, nâng cao chất lượng cuộc sống cho...

09.10.2022 | 20:04 PM

Những chuyển biến tích cực ở Nho Quan

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Nho Quan...

17.03.2020 | 20:58 PM