Thứ 5, 23/03/2023, 20:36[GMT+7]

Nho Quan (Ninh Bình): Nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Chủ nhật, 09/10/2022 | 19:40:30
287 lượt xem
Tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) có rất ý nghĩa quan trọng thay đổi diện mạo của làng quê, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Vì thế, những năm qua huyện Nho Quan (Ninh Bình) đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng môi trường.

Đoàn viên, thanh niên tham gia ngày "Chủ nhật xanh" trồng cây và dọn vệ sinh môi trường.

Thu gom, vận chuyển và xử lý tốt rác thải

Mặc dù là huyện miền núi có nhiều khó khăn của tỉnh Ninh Bình, song những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thu gom chất thải được huyện Nho Quan và các xã, thị trấn đặc biệt quan tâm; từng bước được hoàn thiện và đi vào thực hiện có nền nếp, hiệu quả góp phần tích cực bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn.

Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nho Quan, hiện nay tổng lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn toàn huyện ước tính khoảng 74 tấn/ngày. Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt khoảng trên 80%.

Từ năm 2015 đến năm 2020, toàn bộ các xã trên địa bàn huyện xây dựng Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, triển khai thực hiện tốt việc thành lập tổ thu gom rác thải, tổ chức có hiệu quả việc thu gom, xử lý rác thải thường xuyên, từ đó tạo thành thói quen, nếp sống đối với các hộ dân. Nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng các hoạt động thu gom, phân loại rác thải tại nguồn.

Về thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải công nghiệp phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được các chủ cơ sở phân loại, thu gom hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý theo quy định. Các cơ sở có khối lượng phát sinh chất thải nguy hại lớn hơn 600kg/năm đều lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại để quản lý; đồng thời bố trí nhà kho lưu giữ, thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại và dán mã chất thải nguy hại…

Chất thải y tế chủ yếu phát sinh trên địa bàn huyện tập trung là ở Trung tâm y tế huyện, các phòng khám và trạm y tế các xã, thị trấn đều được phân loại, thu gom và xử lý theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 58/2015/TTL T-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 về quản lý chất thải y tế.

Đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, đến nay các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện đã lắp đặt 905 bể chứa vỏ bao bì thực vật sau sử dụng trên các xứ đồng. Tổng lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện ước tính phát sinh khoảng 2.460kg/năm. Người dân đã có ý thức hơn trong việc thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tập kết tại các bể, hạn chế được tình trạng vỏ bao bì vất bừa bãi ven các bờ ruộng, kênh, mương.

Sản xuất, dịch vụ đi đôi với BVMT

Bên cạnh thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải, các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực, thực phẩm trên địa bàn huyện Nho Quan cũng đảm bảo thực hiện đúng các quy định về BVMT.

Toàn quân, toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường trên toàn huyện Nho Quan sau lũ lụt.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 2.563 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trong đó, 452 cơ sở thuộc đối tượng đã có thủ tục về BVMT; 2 cơ sở huyện đang kiểm tra hướng dẫn hoàn thiện thủ tục pháp lý về môi trường. Có 12 đơn vị được Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước ngầm, 6 đơn vị được cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng lập hồ sơ, thủ tục về môi trường đã thực hiện thu gom, xử lý chất thải, thực hiện các giải pháp BVMT không để phát sinh đơn thư, tố cáo về môi trường.

Ba làng nghề trên địa bàn huyện là làng nghề gốm Gia Thủy, làng nghề thêu ren thôn Chùa (xã Gia Thủy) và làng nghề mộc Quỳnh Phong (xã Sơn Hà) có số lượng hộ gia đình tham gia sản xuất tương đối nhiều (320 hộ) nhưng không phát sinh nước thải sản xuất. Các làng nghề đã có hạ tầng thoát nước mưa, nước thải. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được tận dụng làm chất đốt và vật liệu san lấp mặt bằng… 100% các hộ tham gia sản xuất của làng nghề ý thức tự giác BVMT.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Nho Quan cho biết: Tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí khó trong chương trình xây dựng NTM. Nhưng đến nay, tiêu chí này đã đạt so với yêu cầu của Bộ tiêu chí huyện NTM (tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Với mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, huyện đang tiếp tục triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao tiêu chí môi trường.

Trọng tâm trước mắt của huyện là đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn; quản lý chặt chẽ về môi trường đối với các cơ sở sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông, lâm, thủy sản; các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; khu vực canh tác nông nghiệp, chăn nuôi tập trung, xây dựng kế hoạch cải tạo môi trường. Đồng thời, tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường nông thôn, xây dựng các khu, cụm dân cư nông thôn sinh thái (sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh), tăng tỷ lệ cây xanh trên một đơn vị diện tích khu dân cư nông thôn.

Theo baoxaydung.com.vn