Thứ 4, 07/06/2023, 05:42[GMT+7]

Huyện nông thôn mới Bình Chánh: Không để hộ tái nghèo và duy trì tiêu chí môi trường

Sau hơn 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo huyện nông thôn mới Bình Chánh (TP.HCM) có nhiều khởi...

14.03.2023 | 15:39 PM

Kon Tum xây dựng nông thôn mới: Gắn tiêu chí môi trường với giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) được các cấp chính quyền của tỉnh Kon Tum tích cực triển khai ở khắp các địa phương của tỉnh; góp...

03.11.2022 | 14:23 PM

Nho Quan (Ninh Bình): Nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) có rất ý nghĩa quan trọng thay đổi diện mạo của làng quê, nâng cao chất lượng cuộc sống cho...

09.10.2022 | 20:04 PM

Huyện Kim Sơn (Ninh Bình): Nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

Tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) có ý nghĩa quan trọng thay đổi diện mạo của làng quê và hơn hết là bảo vệ môi trường sinh thái,...

29.08.2022 | 13:48 PM

Bắc Giang: Linh hoạt thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 có nhiều điểm mới so với giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, tiêu chí số 17 (môi trường) có...

25.08.2022 | 15:52 PM

Huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đảm bảo hoàn thành tiêu chí môi trường nông thôn

Thực hiện tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị có nhiều thay đổi: xanh - sạch - đẹp và...

16.08.2022 | 17:00 PM

Quảng Ninh: Nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM), thời gian qua, từ tỉnh đến các ngành, địa...

05.06.2022 | 17:29 PM

Quảng Bình: Nâng chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, tỉnh Quảng Bình luôn quan tâm, coi trọng nhiệm vụ...

04.01.2022 | 14:24 PM

Vĩnh Phúc: Nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng thực hiện và đạt...

19.12.2021 | 19:10 PM

Tiên Yên (Quảng Ninh): Nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường

Nhằm nâng cao chất lượng và duy trì tính bền vững tiêu chí môi trường (tiêu chí số 17) trong xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Tiên Yên đã có nhiều giải...

08.03.2021 | 16:10 PM

Huyện Hà Trung (Thanh Hoá) thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Hà Trung đã đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ phát triển kinh...

14.01.2021 | 14:38 PM

Kinh nghiệm thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng được các địa phương tập trung chỉ đạo, tăng cường thực...

10.11.2020 | 16:18 PM

Quảng Ninh nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

Xác định tiêu chí số 17 về môi trường là một trong những tiêu chí khó trong xây dựng NTM, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo các phòng, ban chức...

19.10.2020 | 18:48 PM

Quảng Ninh: Xây dựng nông thôn mới "Gỡ khó tiêu chí môi trường"

Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, phụ thuộc nhiều vào thói quen, tập quán sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương. Đối với các địa...

09.09.2020 | 15:58 PM

Quảng Phú Cầu tìm lời giải cho tiêu chí môi trường

Tình trạng ô nhiễm môi trường là vấn đề nhức nhối ở xã Quảng Phú Cầu (Ứng Hòa) nhiều năm nay và chưa tìm được lời giải. Đây cũng đang là điểm nghẽn cản...

12.03.2020 | 16:26 PM