Thứ 2, 24/06/2024, 03:20[GMT+7]

Cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc lĩnh án tù chung thân vì tham nhũng

Bị cáo Trần Tuất Nguyên đã lợi dụng chức vụ để hỗ trợ nhiều cá nhân trong những vấn đề liên quan đến các hợp đồng dự án, hoạt động đầu tư và tổ chức các...

01.01.1970 | 08:00 AM

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều ngày 28/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp thứ 7 thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ...

28.02.2024 | 19:02 PM

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Sáng ngày 23/1, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức cuộc họp tháng 1 nghe và cho ý kiến về một số kết quả hoạt động của...

23.01.2024 | 15:38 PM

Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Ngày 25/5/2012, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Kết luận số 21-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị...

03.01.2024 | 10:14 AM

Tập trung nắm chắc, dự báo đúng tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở

Sáng ngày 29/12, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

29.12.2023 | 16:10 PM

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030

Đó là một trong những nội dung quan trọng được triển khai tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Thanh tra Chính phủ tổ...

29.12.2023 | 15:48 PM

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Chiều ngày 27/10, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức cuộc họp tháng 10 nghe và cho ý kiến về báo cáo tình hình, tiến...

27.10.2023 | 17:26 PM

Tập trung giải pháp để đấu tranh hiệu quả hơn

Cuốn sách “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, là các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư...

30.09.2023 | 23:30 PM

Phản bác luận điệu xuyên tạc công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Tham nhũng xuất hiện từ khi có giai cấp, nhà nước và tồn tại ở các chế độ chính trị khác nhau. Bản chất của tham nhũng luôn gắn liền với quyền lực chính...

26.09.2023 | 08:35 AM

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Chiều ngày 24/8, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức cuộc họp tháng 8 nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả theo dõi,...

24.08.2023 | 18:22 PM

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Sáng ngày 24/7, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp thảo luận đánh giá về tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh...

24.07.2023 | 15:14 PM

Quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) ở nước ta thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của...

18.07.2023 | 07:57 AM

Tuyên truyền, quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại thành phố Thái Bình

Sáng ngày 13/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp và Thành ủy, UBND thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán...

13.07.2023 | 16:06 PM

Vũ Thư: Học tập, quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng ngày 13/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh và tác...

13.07.2023 | 15:10 PM

Tạo chuyển biến tích cực trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở cơ sở

Sáng ngày 19/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của ban chỉ đạo phòng,...

19.06.2023 | 16:33 PM