Thứ 4, 29/03/2023, 19:28[GMT+7]

Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương

Sáng 20/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Dương, Đoàn kiểm tra số 6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua dự thảo Báo cáo kết...

20.09.2022 | 17:07 PM

Đoàn Kiểm tra số 3 làm việc tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày 19/9, Đoàn Kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị, thông báo kết quả kiểm tra...

19.09.2022 | 17:29 PM

Gia Lai: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 19/9, Đoàn Kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương,...

19.09.2022 | 16:43 PM

Phát huy vai trò của Mặt trận trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đại hội XIII của Đảng, Trung ương khẳng định, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nhấn mạnh một số nội dung mới,...

14.09.2022 | 14:45 PM

Đà Nẵng quán triệt các văn bản mới về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều 13/9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu...

13.09.2022 | 19:49 PM

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại tỉnh Yên Bái

Chiều 12/9, tại Yên Bái, đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ...

13.09.2022 | 11:09 AM

Hà Giang: Phát huy vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trong những năm qua, Tỉnh ủy Hà Giang luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ...

12.09.2022 | 14:43 PM

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua kết quả kiểm tra tại Ban Cán sự đảng Bộ Công thương

Trong thời hạn kiểm tra, toàn ngành công thương đã tiến hành 619 cuộc thanh tra. Trong đó, các đơn vị trực thuộc Bộ tiến hành 177 cuộc, các cục Quản lý...

31.08.2022 | 08:42 AM

Kiểm toán nhà nước phát hiện sớm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm toán là thước đo đánh giá hiệu quả, hiệu lực của hoạt động kiểm toán trong công tác phòng, chống tham...

24.08.2022 | 16:29 PM

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải

Chiều 23/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm...

23.08.2022 | 23:25 PM

Ninh Bình kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 688-QĐ/TU, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh.

19.08.2022 | 20:58 PM

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tham nhũng, tiêu cực tại Quảng Ninh

Chiều 18/8, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh...

19.08.2022 | 09:13 AM

Càng đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, càng có thêm sự kiên định, kinh nghiệm

Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nhấn mạnh Kết luận của Tổng Bí thư trong Phiên họp 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng,...

18.08.2022 | 12:02 PM

Ra mắt Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 17/8, tại Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh...

17.08.2022 | 16:05 PM

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ tuyệt đối của nhân dân, chúng ta tin tưởng rằng, công...

17.08.2022 | 17:19 PM