Chủ nhật, 26/03/2023, 16:29[GMT+7]

Kết quả bước đầu chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Thái Nguyên

Thứ 3, 27/12/2022 | 15:58:44
399 lượt xem
Ngay sau khi Ban Bí thư ban hành các văn bản, hướng dẫn, giữa tháng 6/3022, Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đến nay đã đạt những kết quả bước đầu, đưa một số vụ án vào diện chỉ đạo, theo dõi; chỉ đạo xem xét, làm rõ nhiều vấn đề, vụ việc nhạy cảm mà dư luận quan tâm; tạo lan tỏa, củng cố lòng tin của người dân đối với việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sau 6 tháng thành lập Ban Chỉ đạo, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Thái Nguyên có chuyển biến mới.

Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, thành lập Tổ giúp việc gồm 16 người là đại diện của các cơ quan mà người đứng đầu là thành viên Ban Chỉ đạo, đây là điểm mới, khác biệt của tỉnh Thái Nguyên nhằm giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo ban hành kế hoạch, chương trình công tác, hằng tháng Thường trực Ban chỉ đạo họp, hằng quý Ban Chỉ đạo họp đánh giá kết quả công việc đang chỉ đạo, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ đạo công việc cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, xem xét kết luận các vụ việc.

Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên, cho biết: "Bên cạnh ba vụ án trong diện chỉ đạo, theo dõi, thời gian vừa qua, chúng tôi tích cực chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị quan tâm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực”.

“Đồng thời, yêu cầu cơ quan chức năng xác minh, xem xét, kết luận nhiều vụ việc, vấn đề mà dư luận quan tâm, có đơn, thư phản ánh, tố cáo. Chỉ đạo, rà soát việc thực hiện, khắc phục hậu quả các kết luận thanh tra, kiểm toán đã chỉ ra".

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tránh hiện tượng ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra chung chung, không rõ ràng, thiếu căn cứ nên khó thực hiện. Các cơ quan chức năng như các Sở Tài chính, Xây dựng... phải kiện toàn, bố trí cán bộ làm công tác giám định, đẩy nhanh tiến độ giám định thiệt hại khi có yêu cầu để thúc đẩy tiến trình điều tra, truy tố các vụ án.

Với việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hoạt động hiệu lực, hiệu quả bằng những chỉ đạo cụ thể, sát thực tế đã làm cho người đứng đầu các cấp ủy Đảng, tập thể lãnh đạo tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa, răn đe, cảnh báo, cảnh tỉnh, uốn nắn thực thi công việc đúng pháp luật, phát hiện, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên đã có sức lan tỏa lớn đến xã hội, củng cố lòng tin của người dân đối với công tác này. Đó là thời gian qua, người dân đã gửi một số đơn, thư, tố cáo hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo yêu cầu xem xét, kết luận cụ thể, dẫn đến một số cán bộ, đảng viên bị xử lý tương ứng với hành vi, tính chất, mức độ gây ra. Kết quả xem xét, xử lý được thông báo cụ thể đến người gửi đơn, thư, tố cáo.

Đồng chí Phạm Văn Thọ cho biết thêm, việc tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không làm cản trở công việc chung, mà ngược lại kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2022 vẫn phát triển mạnh với những con số ấn tượng. Mặt khác, việc đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần tích cực làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý thực thi nhiệm vụ đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Qua đó, góp phần sàng lọc, có giải pháp đối với cán bộ năng lực yếu, thiếu phẩm chất để thúc đẩy công việc của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, để phòng ngừa và đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì hệ thống pháp luật cần đồng bộ, rõ ràng, dễ thực hiện. Thí dụ, việc giám định thiệt hại chưa có quy định cụ thể về thời gian phải hoàn thành làm ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, truy tố vụ án.

Theo nhandan.vn