Thứ 2, 24/06/2024, 03:51[GMT+7]

Bài 5: Công tác cán bộ nhìn từ vụ án Việt Á

Chưa bao giờ Đảng ta lại quyết liệt chống tham nhũng, tiêu cực như giai đoạn hiện nay. Cùng với chỉ đạo của Trung ương, các cơ quan chức năng và các tỉnh,...

30.09.2022 | 17:21 PM

Bài 4: Vụ án Việt Á và cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm?

Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta được làm rốt ráo, quyết liệt thu được kết quả tích cực. Nhiều vụ án tham nhũng,...

30.09.2022 | 17:21 PM

Dựa vào nhân dân để đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc đấu tranh nhằm chống lại các hành vi vi phạm pháp luật của những người có chức vụ, quyền hạn trong các...

28.09.2022 | 09:54 AM

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại TP Hồ Chí Minh

Chiều 24/9, Đoàn Kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo do đồng chí Phan Đình Trạc làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về kết...

25.09.2022 | 09:36 AM

Đắk Lắk tăng cường vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 20/9, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đoàn công tác số 4, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức Hội nghị công bố dự...

20.09.2022 | 17:38 PM

Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương

Sáng 20/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Dương, Đoàn kiểm tra số 6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua dự thảo Báo cáo kết...

20.09.2022 | 17:07 PM

Đoàn Kiểm tra số 3 làm việc tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày 19/9, Đoàn Kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị, thông báo kết quả kiểm tra...

19.09.2022 | 17:29 PM

Gia Lai: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 19/9, Đoàn Kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương,...

19.09.2022 | 16:43 PM

Phát huy vai trò của Mặt trận trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đại hội XIII của Đảng, Trung ương khẳng định, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nhấn mạnh một số nội dung mới,...

14.09.2022 | 14:45 PM

Đà Nẵng quán triệt các văn bản mới về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều 13/9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu...

13.09.2022 | 19:49 PM

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại tỉnh Yên Bái

Chiều 12/9, tại Yên Bái, đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ...

13.09.2022 | 11:09 AM

Hà Giang: Phát huy vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trong những năm qua, Tỉnh ủy Hà Giang luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ...

12.09.2022 | 14:43 PM

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua kết quả kiểm tra tại Ban Cán sự đảng Bộ Công thương

Trong thời hạn kiểm tra, toàn ngành công thương đã tiến hành 619 cuộc thanh tra. Trong đó, các đơn vị trực thuộc Bộ tiến hành 177 cuộc, các cục Quản lý...

31.08.2022 | 08:42 AM

Kiểm toán nhà nước phát hiện sớm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm toán là thước đo đánh giá hiệu quả, hiệu lực của hoạt động kiểm toán trong công tác phòng, chống tham...

24.08.2022 | 16:29 PM

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải

Chiều 23/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm...

23.08.2022 | 23:25 PM