Thứ 4, 07/06/2023, 04:54[GMT+7]

Đắk Lắk tăng cường vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ 3, 20/09/2022 | 17:17:20
321 lượt xem
Sáng 20/9, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đoàn công tác số 4, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức Hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 4 chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Tham gia đoàn công tác còn có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao và một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an…

Tại Hội nghị, đại diện Ban Nội chính Trung ương đã thay mặt đoàn công tác công bố dự thảo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk.

Theo đánh giá của Đoàn công tác số 4, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đều ban hành và thực hiện kế hoạch kiểm tra việc khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, vụ việc, vụ án phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm và rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế, xã hội tại một số địa phương, đơn vị và lồng ghép nội dung này trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm, bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các hành vi, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, có khó khăn, vướng mắc hoặc kéo dài trên địa bàn, tạo tiền đề, kinh nghiệm và hiệu ứng lan tỏa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống tội phạm. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được quan tâm, nhất là kiểm tra dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm cả kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với một số trường hợp cán bộ, đảng viên sai phạm…

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu cung cấp thêm thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh cho Đoàn kiểm tra số 4, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tỉnh Đắk Lắk đã bộc lộ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhất định. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực tiến hành chưa thường xuyên.

Kết quả phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp qua công tác kiểm tra, giám sát, tự thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong nội bộ chưa nhiều. Việc kết luận giám định trong một số lĩnh vực, nhất là xây dựng cơ bản, quản lý bảo vệ rừng có một số vụ việc chưa rõ ràng, cụ thể dẫn đến khó khăn trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, cũng như trong công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án…

Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trong kỳ kiểm tra đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai cũng như tổ chức thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng…

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhất là nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cần bảo đảm nguyên tắc mọi tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm nói chung, tội phạm về tham nhũng, kinh tế nói riêng đều phải được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

"Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cần tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ."

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cần tăng cường vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của từng cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chủ động xây dựng kế hoạch sớm khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế và thực hiện đầy đủ các kiến nghị đã nêu trong báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 4, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

Là địa bàn trọng điểm, chiến lược của Tây Nguyên, vì vậy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cần đặc biệt quan tâm, chú trọng hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng phát hiện sớm các nguồn tin về tội phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ, nông, lâm trường; các sai phạm trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của cán bộ, công chức trong cơ quan quản lý nhà nước gây bức xúc, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời chuyển giao, xử lý nghiêm minh các cá nhân, tập thể sai phạm, đồng thời có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trên địa bàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cần nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời có cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực. Tỉnh cần tiếp tục xây dựng, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh gắn với nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nội chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực hiện minh bạch việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức...

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cũng thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực Tây Nguyên và yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, nhất là lực lượng Quân đội, Công an tăng cường đấu tranh với các thế lực thù địch, các loại tội phạm, không để xảy ra bất ngờ, bị động trong mọi tình huống nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Theo nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày