Thứ 7, 25/03/2023, 17:45[GMT+7]

Chuyển đổi số sẽ đưa Thái Bình bắt kịp, đi cùng, vượt lên

Ngày 19/11/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với...

30.12.2022 | 17:32 PM

Vượt lên nỗi đau da cam

Mặc dù chịu nhiều thiệt thòi do di chứng của chất đọc da cam nhưng cựu chiến binh Nguyễn Như Truy, thôn Chiến Thắng, xã Bách Thuận (Vũ Thư) luôn nỗ lực...

09.08.2022 | 09:40 AM

Kỳ 1: Xây dựng chính quyền số từ nền tảng chính quyền điện tử

Ngày 19/11/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày...

04.04.2022 | 08:49 AM