Thứ 6, 31/03/2023, 19:37[GMT+7]

Xây dựng gia đình “5 có, 3 sạch”

Phát huy những kết quả đạt được của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 -...

29.12.2022 | 09:54 AM

Phụ nữ Tiền Hải: Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” do Hội LHPN huyện Tiền Hải triển khai đã tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, hội...

28.11.2022 | 09:45 AM

Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”: Từ nhận thức đến hành động

Những năm qua, các cấp hội phụ nữ ở Hưng Hà đã triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tạo chuyển biến về nhận thức, hành...

26.07.2022 | 08:34 AM

Xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc trong công nhân viên chức lao động

Những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác vận động công nhân viên chức lao động xây dựng gia đình bình đẳng,...

01.09.2021 | 06:43 AM

15 năm thực hiện xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

15 năm qua, công tác gia đình luôn được các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh phát huy tốt vai trò của các lực lượng xã hội trên địa bàn tỉnh trong thực...

01.01.1970 | 08:00 AM