Thứ 7, 23/09/2023, 21:48[GMT+7]

Cả nước đã có 12 đơn vị cấp tỉnh có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 2, 30/11/2020 | 11:09:52
435 lượt xem
Đến nay, cả nước đã có 5.402 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm tỷ lệ 60,8% số xã cả nước, vượt mục tiêu 5 năm (2016-2020). Trong đó có 167 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM và 12 đơn vị cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Một góc xã nông thôn mới Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Ảnh: MỸ THANH

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05-8-2008, Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngày 16-8-2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Theo Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau 10 năm triển khai, đến nay Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã trở thành một phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa rộng khắp trên cả nước và đã đạt được những thành tựu to lớn, tạo nên bước ngoặt trong phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta. Diện mạo nông thôn khởi sắc, hạ tầng nông thôn thay đổi rõ rệt, vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới đã được nâng cao, đời sống văn hóa xã hội từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Kinh tế nông thôn đã có bước phát triển, đóng góp chung vào quá trình phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa và hội nhập của nền kinh tế. 

Theo baocantho.com.vn