Thứ 7, 15/06/2024, 17:40[GMT+7]

Giám sát, đôn đốc việc xử lý giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân

Thứ 7, 20/07/2019 | 06:13:41
794 lượt xem
Đó là đề nghị của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khi tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra ngày 19/7.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí: Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau cùng hơn 330 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Dũng cho biết, nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đáng chú ý, MTTQ các cấp tỉnh Cà Mau đã vận động được trên 311 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 3.125 căn nhà Đại đoàn kết; năm 2018, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã trực tiếp giúp đỡ 3.112 hộ thoát nghèo; Quỹ Cứu trợ tỉnh đã vận động được trên 11,2 tỷ đồng, vận động được trên 60,2 tỷ đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa; xây dựng và sửa chữa 2.593 căn nhà tình nghĩa.

Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ trì giám sát 317 cuộc trên các lĩnh vực về thực hiện xây dựng xã nông thôn mới; xây dựng và phát huy thiết chế văn hóa; giảm nghèo bền vững… hơn 10 ngàn công trình, vụ việc được giám sát. Công tác hoà giải ở cơ sở chuyển biến tích cực, đã hoà giải thành hơn 10 ngàn vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân…

Ghi nhận về đóng góp của hệ thống Mặt trận các cấp trong hệ thống chính trị của tỉnh thời gian qua, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Dương Thanh Bình nhìn nhận, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Mặt trận trong tỉnh đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hoá hình thức tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức; phát động và tham gia thực hiện tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Với tinh thần: “Đoàn kết – Dân chủ – Đồng thuận – Phát triển”, “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, góp phần xây dựng tỉnh Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long”, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đề ra 5 chương trình hành động theo hướng phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị hệ thống Mặt trận các cấp tỉnh Cà Mau thực hiện hiệu quả hơn việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung tuyên truyền phải đến với người dân, phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Kịp thời nắm bắt và tập hợp, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc xử lý giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; phòng ngừa, không để điểm nóng phát sinh ở cơ sở.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, MTTQ các cấp tỉnh Cà Mau quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo, phát huy các mô hình, làm công tác xã hội từ thiện, tổ chức các hoạt động thi đua thiết thực nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đền ơn đáp nghĩa; nhân đạo từ thiện; bảo vệ môi trường…

Đáng chú ý, cần tiếp tục cụ thể hóa, triển khai nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, lựa chọn nội dung, vấn đề liên quan đến lợi ích đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận và nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư; tích cực vận động nhân dân thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, Mặt trận các cấp phải xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, có phẩm chất và năng lực đáp ứng với yêu cầu của công tác Mặt trận. Chủ tịch Mặt trận các cấp trong tỉnh cần gương mẫu, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung công việc. Các hoạt động cần hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư, tăng cường cơ chế phối hợp trong và ngoài hệ thống. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tư vấn, ban tư vấn; thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau khoá IX, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 79 vị; Ban Thường trực gồm 8 vị, đồng chí Lê Dũng tái đắc cử Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới./.

Theo: dangcongsan.vn