Thứ 4, 04/10/2023, 04:34[GMT+7]

Đẩy mạnh vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh

Thứ 4, 13/07/2022 | 22:39:18
19,454 lượt xem
Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Video: 13722-PHAT_BIEU_BE_MAC_CUA_DONG_CHI_NGUYEN_TIEN_THANH.mp4?_t=1657718040

 Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy;
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh;
Kính thưa các vị đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh;
Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, tranh luận tại tổ cũng như tại hội trường; với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, cử tri và nhân dân toàn tỉnh, kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra, xem xét một khối lượng công việc lớn, thông qua 22 nghị quyết theo thẩm quyền với sự đồng thuận, thống nhất rất cao của các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Kỳ họp được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình một số vấn đề và làm rõ thêm những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong thời gian tới.

Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; bàn và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đã đề ra.

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND tỉnh và các ngành liên quan, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu và ý kiến của cử tri, nhân dân toàn tỉnh, HĐND tỉnh thống nhất nhận định: 6 tháng đầu năm 2022, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, tác động tiêu cực từ những biến động chính trị của thế giới, giá xăng dầu tăng cao... ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn của địa phương, phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất quán, quyết tâm, quyết liệt, sâu sát trong công tác chỉ đạo, điều hành, chủ động thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì ổn định các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn phân tích, làm rõ các hạn chế, yếu kém trong khâu quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, nhất là việc giải quyết thủ tục chấp thuận nhà đầu tư; việc tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt yêu cầu. Tiến độ thực hiện một số công trình giao thông và các dự án phát triển nhà ở còn chậm. Triển khai một số chủ trương, cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn còn chậm; chưa có thêm nhiều mô hình sản xuất, chuyển đổi cây, con mới theo hướng giá trị gia tăng cao; liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc thu gom, xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, trang trại còn bất cập; chất lượng nước sạch ở một số đơn vị cung cấp còn chậm được cải thiện. Nhân lực, vật tư y tế phòng, chống dịch ở một số thời điểm còn thiếu; công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 có dấu hiệu chững lại; công tác đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân còn chậm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2021 còn ở mức thấp so với cả nước.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, rút kinh nghiệm để có các giải pháp sát thực, khả thi nhằm khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém; đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; phân công, phân nhiệm cụ thể; tăng cường kiểm tra, đôn đốc công việc, tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Từ nay đến cuối năm 2022 và những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ còn có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tình hình dịch Covid-19 vẫn chưa thể kết thúc và đang xuất hiện các biến thể mới. Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là khâu tổ chức điều hành phải bảo đảm sự nhất quán, xuyên suốt, quyết liệt, kịp thời, sâu sát, cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo, tuyệt nhiên không được chủ quan, thỏa mãn, mất cảnh giác, duy ý chí. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm sau trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của kỳ họp:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đồng bộ, bằng nhiều hình thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, nhất là các cơ chế, chính sách mới, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Hai là, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, từng tập thể, cá nhân triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả cao, với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đó là:

- Ngành nông nghiệp và các địa phương cần phải kiên trì, sáng tạo, quyết tâm đặt ra các nhiệm vụ cụ thể để giải quyết và thực hiện có kết quả, chú trọng các phương thức mới, cách làm mới mang lại hiệu quả cao. Quyết liệt đưa các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp mà tỉnh đã ban hành vào cuộc sống. Nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 4/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Lĩnh vực công nghiệp tập trung cao nhất, tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho các dự án sản xuất mới, các dự án mở rộng và đổi mới công nghệ sản xuất, tìm kiếm các mặt hàng sản xuất mới có giá trị gia tăng cao. Quan tâm hỗ trợ các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư FDI vừa qua đã được cấp phép đầu tư. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, nhất là những vấn đề tồn đọng lâu dài chưa được giải quyết dứt điểm.

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, linh hoạt các nhiệm vụ tài chính, ngân sách; tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp chống thất thu thuế, giảm tỷ lệ nợ thuế đi đôi với bồi dưỡng nguồn thu, phấn đấu vượt thu ở các cấp ngân sách; kiểm soát chặt chẽ dự toán chi, thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh; đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung và triển khai quy hoạch phân khu chức năng trong Khu kinh tế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đất đai, môi trường... Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thật thông thoáng, hấp dẫn để phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức triển khai nhiệm vụ.

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin mũi nhắc lại (mũi 3, 4) và tiêm liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; tiêm mũi 3 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi để đạt được mục tiêu theo chỉ đạo của Trung ương và Bộ Y tế.

- Tăng cường công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao năng lực khám chữa bệnh, đặc biệt là tuyến cơ sở; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ y tế bảo đảm số lượng, chất lượng, cơ cấu, gắn với nâng cao y đức. Thực hiện công tác đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế bảo đảm số lượng, chất lượng, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

- Quan tâm chăm lo phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát triển giáo dục và đào tạo, làm tốt công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn; bảo đảm an sinh xã hội.

- Duy trì nền nếp công tác tiếp công dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và những kiến nghị chính đáng của cử tri. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay từ đầu những phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ.

Ba là, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 ở mức cao nhất. Chỉ đạo các sở, ngành chức năng làm tốt công tác hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định, cơ chế, chính sách được ban hành và các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện.

Bốn là, đề nghị Thường trực HĐND, các ban, các tổ và các đại biểu HĐND, cấp ủy đảng, ủy ban MTTQ và tổ chức thành viên các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời, đẩy mạnh vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

Nhiệm vụ đặt ra phải hoàn thành trong thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân!

Trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý và đông đủ các vị đại biểu HĐND. Xin được cảm ơn và tiếp thu ý kiến xác đáng của các vị đại biểu, cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Hoan nghênh tinh thần phối hợp, làm việc tích cực, hiệu quả của UBND tỉnh, các ban của HĐND, các cơ quan tham mưu, giúp việc và các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần cho thành công của kỳ họp.

Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin gửi đến các mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các cựu chiến binh, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII. Chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý, cán bộ, chiến sĩ, cử tri và nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày