Thứ 4, 08/02/2023, 19:54[GMT+7]

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ 5, 08/12/2022 | 07:57:19
9,680 lượt xem
Sáng ngày 8/12, tại hội trường Bộ CHQS tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ năm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự khai mạc kỳ họp.

Video: 081222-_KHAI_M%E1%BA%A0C_TR%E1%BB%8CNG_TH%E1%BB%82_K%E1%BB%B2_H%E1%BB%8CP_H%C4%90ND_T%E1%BB%88NH.mp4?_t=1670471958

Dự kỳ họp có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Toàn cảnh kỳ họp.  

Kỳ họp thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền và các mặt công tác khác trong năm 2022; đồng thời xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Xem xét, cho ý kiến về các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; thảo luận, tham gia vào các báo cáo của UBND tỉnh và các ngành chức năng; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền các vấn đề quan trọng khác trong chương trình kỳ họp đã được các vị đại biểu HĐND tỉnh nhất trí thông qua. Trên cơ sở xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; các báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư; báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban, HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn các thành viên của UBND tỉnh về những vấn đề liên quan được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm; đồng thời xem xét quyết định về công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.  Các đại biểu dự kỳ họp.

Kỳ họp được tiến hành trong 2,5 ngày với nhiều nội dung quan trọng, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu tài liệu, phát biểu tại hội trường và thảo luận tại tổ, phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân  trong các ngành, lĩnh vực và các mặt công tác, từ đó đề xuất các giải pháp sát thực, khả thi để khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới; đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động chất vấn các thành viên của UBND tỉnh về những vấn đề mà đa số cử tri, nhân dân quan tâm và đóng góp ý kiến xác đáng vào các dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền.

(Xem toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tại đây)

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 9,52%

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023 của UBND tỉnh được trình bày tại kỳ họp khẳng định: Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và nỗ lực khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế của tỉnh đã có sự phục hồi, tăng trưởng khá, đạt kết quả tích cực. Trong 23 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 10 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,52%, cao hơn cùng kỳ năm 2021 (7,23%), vượt kế hoạch đề ra (9%). Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 190.000 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2021; trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,5%, công nghiệp và xây dựng tăng 14,5%, dịch vụ tăng 8,9%. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục công nhận xã nông thôn mới nâng cao; dự kiến công nhận thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; lũy kế, toàn tỉnh có 25 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 ước thực hiện gần 28.000 tỷ đồng, đạt 155% dự toán, tăng 26,7% so với 2021; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao. Một số công trình trọng điểm, kết nối được tập trung nguồn lực và chỉ đạo quyết liệt để sớm hoàn thành. Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt, có nhiều sáng tạo; một số điểm nghẽn, nút thắt tồn tại từ lâu đến nay đã được giải quyết dứt điểm; đã chỉ đạo giải quyết xong một số vấn đề khó khăn, phức tạp. Hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được đổi mới; việc tháo gỡ vướng mắc trong thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chỉ đạo quyết liệt; là năm đầu tiên vượt mốc 1.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới/năm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; trong năm 2022 đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, là năm có nhiều “điểm sáng” về văn hóa, thể thao, góp phần tạo không khí vui mừng, phấn khởi trong nhân dân và nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh. Kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường; việc cụ thể hóa, thể chế các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chỉ đạo của cấp trên được triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì nền nếp. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023 của UBND tỉnh.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Báo cáo của UBND tỉnh cũng chỉ rõ một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nguyên nhân của những hạn chế; trên cơ sở đánh giá, dự báo tình hình, những khó khăn, thuận lợi, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023. Theo đó năm 2023, Thái Bình phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 11% trở lên so với năm 2022. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 8-10% so với năm 2022. Số xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023  từ 10 xã trở lên. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 65,2 triệu đồng.

Kiên trì mục tiêu, quyết tâm bứt phá, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những kết quả nổi bật của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đồng thời khẳng định kết quả đó có được là nhờ cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ cùng hệ thống chính trị trong tỉnh đã đoàn kết đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, kiên trì triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp, giải pháp trên tất cả các mặt, lĩnh vực; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế; sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân đối với các chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ họp.

Các đại biểu dự kỳ họp.

“Chúng ta quyết tâm phát huy các thành quả và kinh nghiệm đã đạt được, tranh thủ tối đa thời cơ và thuận lợi, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu cao hơn, đột phá hơn, triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của  Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045,  tạo đà, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình trong những năm tiếp theo” - Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.
Trên cơ sở phân tích những hạn chế, những bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị để thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023 các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến trình thực hiện các nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX chỉ rõ. Trong đó phát triển bền vững nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị kinh tế cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm có giá trị sức cạnh tranh cao; tập trung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế. Trước mắt, cần đẩy nhanh tiến độ, đưa vào hoạt động các công trình, dự án trọng điểm như: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình, khu công nghiệp Liên Hà Thái giai đoạn 2, khu công nghiệp Hải Long và nhiều dự án trọng điểm khác đang triển khai thực hiện. Khẩn trương giải quyết các thủ tục đầu tư để sớm triển khai các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch. Đặc biệt, tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thành dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thái Bình; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm như các tuyến đường trục trong Khu kinh tế, các tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Sa Cao, cầu Tịnh Xuyên, cầu Nghìn, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng.

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đánh giá toàn diện, đúng thực chất kết quả đạt được trong năm qua, làm rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, dự báo tình hình, đề ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

(Xem toàn văn bài phát biểu của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tại đây)

   
 Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp.

Thảo luận nhiều tờ trình quan trọng, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe và thảo luận các báo cáo: Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII; Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, kế hoạch năm 2023. UBND tỉnh báo cáo với HĐND tỉnh các tờ trình về việc: Đề nghị ban hành quy định cơ chế huy động nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và giữa các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 với các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vào nhà máy cơ khí thép Hoàng Đào của Công ty TNHH Thép Hoàng Đào và đường nội bộ khu đất thu hồi của Công ty TNHH Phát triển Neo - Neon Việt Nam trong khu công nghiệp Gia Lễ, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường vào Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn (từ ĐT.454; ĐT.453 vào Khu lưu niệm); phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo đường Lê Quý Đôn, đoạn từ đường Trần Thái Tông đến đường Trần Thủ Độ, thành phố Thái Bình; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà học 4 tầng, 20 phòng học Trường THPT Nam Tiền Hải; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ di chuyển trụ sở một số cơ quan đơn vị khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình và cải tạo, sửa chữa Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh; đề nghị bãi bỏ Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu cây xanh chuyên dụng, bãi đỗ xe tĩnh của Công ty Cổ phần Cấp nước Hoàng Diệu.

Đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tại kỳ họp.  

Tiếp đó, HĐND tỉnh nghe báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2023; các tờ trình về việc ban hành quy định về mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với các chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng; ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Bình năm 2023 và các năm tiếp theo của giai đoạn 2023-2025; ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính Thái Bình; ban hành quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Bình; ban hành quy định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022; quy định một số mức hỗ trợ theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thái Bình; ban hành quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022 – 2023; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2023; phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2023; ban hành Nghị quyết không giao lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh từ năm 2023; phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2023; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVII; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh; kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.

Chiều ngày 8/12, HĐND tỉnh tiếp tục chia tổ thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp, đại biểu đăng ký nội dung phát biểu thảo luận, chất vấn tại hội trường vào sáng ngày 9/12. Sau đó, HĐND tỉnh họp các tổ đại biểu để nghe phản ánh, tổng hợp ý kiến phát biểu tại 2 phiên thảo luận tại tổ.

Mạnh Cường

Ảnh: Thành Tâm

Ông Trần Đức Thiện, xã Phú Châu (Đông Hưng)

 Theo dõi kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi quan tâm nhiều tới các nội dung tờ trình của Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình bày tại hội trường. Hầu hết các tờ trình trình kỳ họp lần này đều liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các cơ chế, chính sách đầu tư vào một số lĩnh vực. Đây là những nhiệm vụ có tính cấp bách, cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, phù hợp với điều kiện, tình hình phát triển địa phương. Qua theo dõi, tôi thấy việc chuẩn bị xây dựng các tờ trình được thực hiện chặt chẽ. Trước kỳ họp, các ban của HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình và được thường trực HĐND thống nhất thông qua. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy trí tuệ, nêu cao trách nhiệm, dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ, đóng góp ý kiến vào các nội dung tờ trình để HĐND tỉnh ban hành nghị quyết, đề án, chính sách. Trên cơ sở các tờ trình trình tại kỳ họp, tôi mong các nghị quyết của kỳ họp được ban hành sẽ được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Bà Phạm Thị Hoa, xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ)

Qua nghe báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII tại kỳ họp, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và ghi nhận từ thực tế, tôi thấy việc tiếp thu và giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri được HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Nhiều kiến nghị đã được giải quyết kịp thời, dứt điểm, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong đời sống người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn một số vấn đề, kiến nghị của cử tri như: tình trạng ô nhiễm môi trường, chất lượng nước sạch nông thôn, chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... còn chậm được giải quyết hoặc chưa có những biện pháp cụ thể. Tôi mong muốn thời gian tới HĐND tỉnh tiếp tục đôn đốc các ngành, địa phương quan tâm giải quyết hiệu quả các kiến nghị của cử tri, đặc biệt là việc nghiên cứu, tham mưu với tỉnh ban hành thêm các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp như: chính sách tích tụ, tập trung đất đai, mua máy cấy, hỗ trợ nông dân tiếp cận và tham gia chuỗi sản xuất, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, bình ổn giá, tiêu thụ nông sản cho nông dân...


Ông Nguyễn Đức Cứu, xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương

 Tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo của UBND tỉnh trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có sự phục hồi, tăng trưởng khá, đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong đó tôi thật sự ấn tượng với hoạt động xúc tiến đầu tư, là năm đầu tiên vượt mốc 1.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Cùng với đó là sự quyết liệt chỉ đạo trong công tác giải phóng mặt bằng, công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong các khu công nghiệp trong Khu kinh tế, các cụm công nghiệp. Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025, tôi tin tưởng rằng với tinh thần "Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên" dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chắc chắn tỉnh ta sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tốc độ tăng trưởng GRDP sẽ đạt từ 11% trở lên so với năm 2022.

Xuân Phương - Trịnh Cường - Thu Thủy