Chủ nhật, 14/07/2024, 17:50[GMT+7]

Đông Hưng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Thứ 6, 05/06/2020 | 09:15:42
2,890 lượt xem
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Đông Hưng luôn chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng Đông Hưng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Trần Quang Triển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đông Hưng chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hợp Tiến.

Đảng bộ huyện Đông Hưng sau sáp nhập có 60 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc với 13.575 đảng viên. Qua đánh giá, xếp loại năm 2019 (khi chưa sáp nhập các đơn vị), Đảng bộ có 13/67 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 50/67 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%. 5 năm qua, toàn huyện kết nạp 1.070 đảng viên. Hàng năm, Đảng bộ huyện đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đạt được kết quả trên là do ngay từ đầu nhiệm kỳ cấp ủy huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Các cấp ủy thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chú trọng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt trên 90%, đảng viên dự học viết bài thu hoạch đạt 87%. 5 năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã mở 366 lớp giáo dục lý luận chính trị cho 37.805 lượt học viên, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ lý luận của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, các cấp ủy chú trọng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện thường xuyên, có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm nền nếp, kỷ cương, cải tiến lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; thực hiện tốt đạo đức công vụ, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân; phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Quan tâm chỉ đạo việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trên tinh thần các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của Tỉnh ủy. Việc làm trên đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong toàn Đảng bộ.

Video: ong_phuoc_nguyen_truong_ban_to_chuc_huyen_uy.mp4

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, thận trọng, đồng bộ, có lộ trình về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII). Ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Hết tháng 2, toàn huyện đã cơ bản hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Sau đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện khẩn trương chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức đại hội. Song ngay sau thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đúng quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đến ngày 14/5/2020, 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện đã hoàn thành tổ chức đại hội, là một trong những địa phương hoàn thành sớm đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện của toàn tỉnh.

Có thể khẳng định, việc chú trọng công tác xây dựng Đảng thời gian qua đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đông Hưng. Giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân 5 năm (2016 - 2020) đạt 10,92%/năm, vượt 2,57% so với mục tiêu Đại hội XV đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 52,4 triệu đồng, gấp 1,86 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,35%. Đông Hưng hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp xã, cấp huyện sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. An ninh chính trị được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, định hướng Đảng bộ và nhân dân Đông Hưng trong 5 năm tới đó là “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Đông Hưng sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Để đạt được các mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đông Hưng tập trung thực hiện 5 giải pháp trọng tâm sau:

Video: ong_trien_bi_thu_huyen_uy.mp4


Trọng tâm và xuyên suốt cả nhiệm kỳ 2020 – 2025 là thực hiện 3 đột phá phát triển:

 Một là, tạo điều kiện, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư, nhất là dự án có kỹ thuật công nghệ cao và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Hai là, tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối với các trục giao thông chính của tỉnh và phát triển các khu nhà ở thương mại, đô thị thông minh, hiện đại. Phát huy lợi thế của vị trí trung tâm để đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ.

Ba là, phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của huyện; xây dựng 2 - 3 mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương anh hùng, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân huyện Đông Hưng đoàn kết, thống nhất, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới, xây dựng Đông Hưng giàu đẹp, văn minh.

Các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025:

 • Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10,96% trở lên/năm;
 • Tổng thu nội địa từ thuế, phí, lệ phí 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025 , không tính tiền thu sử dụng đất) đạt 1.083 tỷ đồng, tăng bình quân 8,3%/năm trở lên.
 • Đến năm 2025:
 • Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong giá trị sản xuất đạt 79,77%;
 • Giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất trồng trọt đạt 190 triệu đồng;
 • Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 26% trở lên;
 • Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 97% trở lên;
 • Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 100%, trong đó trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 chiếm 25%;
 • Thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm;
 • Giảm 1/3 đến 2/3 quy mô hộ nghèo;
 • Có 12,5 bác sĩ trở lên/1 vạn dân;
 • Tỷ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa 93,5%;
 • Có 20% trở lên số xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, trong đó phấn đấu 2 xã trở lên đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu;
 • Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường 80%;
 • Hàng năm, 90% trở lên số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
 • Hàng năm có trên 90% chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Trần Quang Triển
(Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đông Hưng)


 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày