Thứ 7, 20/07/2024, 16:41[GMT+7]

27 nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ 7, 11/07/2020 | 16:14:41
11,478 lượt xem
Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI đã dân chủ thảo luận và biểu quyết thông qua 27 nghị quyết quan trọng về các vấn đề: kinh tế - xã hội; đầu tư công; chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức và một số nội dung quan trọng khác.

Đại biểu biểu quyết các nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

1. Nghị quyết quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2. Nghị quyết phê duyệt việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình.

3. Nghị quyết phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020.

4. Nghị quyết phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020.

5. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

6. Nghị quyết nhất trí về chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư xã Nam Trung, huyện Tiền Hải.

7. Nghị quyết về việc thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy.

8. Nghị quyết về việc thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hải Long, huyện Tiền Hải.

9. Nghị quyết nhất trí chủ trương đầu tư dự án Phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư phía Đông đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

10. Nghị quyết quy định hỗ trợ một số đối tượng phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

11. Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma tuý công lập tỉnh Thái Bình.

12. Nghị quyết phê duyệt mức học phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2020 - 2021.

13. Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dụctrong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 - 2021trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

14. Nghị quyết thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

 15. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách kè chống sạt lở và cứng hóa mái bờ sông Kiến Giang đoạn qua Thành phố Thái Bình (từ cầu Phúc Khánh đến Xí nghiệp gạch ngói xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư).

16. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách kè chống sạt lở và cứng hóa mái bờ sông Kiến Giang, đoạn từ xã Vũ Quý đến thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương.

17. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.454 (đường 223) đoạn từ thành phố Thái Bình đến cầu Sa Cao.

18. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và cán bộ cấp xã thôi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

19. Nghị quyết ban hành quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

20. Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2020.

21. Nghị quyết sáp nhập tổ dân phố thuộc thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

22. Nghị quyết bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành.

23. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.

24. Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

25. Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

26. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

27. Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình  khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phương Chi - Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày