Thứ 5, 09/02/2023, 00:02[GMT+7]

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8 chương trình giáo dục phổ thông mới

Thứ 6, 06/01/2023 | 17:57:41
3,363 lượt xem
42 đầu sách giáo khoa lớp 8 của các nhà xuất bản đã được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024.

Một số đầu sách giáo khoa lớp 8 trong danh mục được phê duyệt, do Công ty cổ phần đầu tư Xuất bản-Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) biên soạn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình mới.

Theo danh mục được phê duyệt, có 42 đầu sách giáo khoa của các đơn vị: Công ty cổ phần đầu tư Xuất bản-Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) - (đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh); Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam; Nhà Xuất bản Đại học Huế (đơn vị liên kết: Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam); Công ty cổ phần Phát triển Việt Nam VPBOX; Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xuất bản phẩm Victoria; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Theo lộ trình, đến năm học 2023-2024, học sinh lớp 8 sẽ được triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Các địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa căn cứ theo danh mục sách giáo khoa đã được phê duyệt.

Theo nhandan.vn