Thứ 3, 03/10/2023, 10:13[GMT+7]

Kiểm tra việc thực hiện chính sách giảm nghèo và trợ giúp xã hội tại huyện Thái Thụy

Thứ 4, 12/08/2020 | 15:02:18
3,505 lượt xem
Sáng ngày 12/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách giảm nghèo và trợ giúp xã hội tại huyện Thái Thụy.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại buổi kiểm tra.

Thực hiện các chính sách giảm nghèo, huyện Thái Thụy thường xuyên phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tới các xã, thị trấn và các thôn, khu dân cư. Các chính sách giảm nghèo như: cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện… được hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận kịp thời; các mô hình giảm nghèo được nhân rộng. Nhờ đó, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 3,15% giảm 0,33% so với năm 2018; tỷ lệ hộ cận nghèo 3,0%, giảm 0,26% so với năm 2018. Việc thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội được huyện phối hợp với các cấp, các ngành triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt hồ sơ và quản lý đối tượng đảm bảo theo quy định. Đối với việc thực hiện chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được các địa phương trên địa bàn huyện chi trả kịp thời, đầy đủ và không xảy ra khiếu kiện.

Qua kiểm tra, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đánh giá, ghi nhận sự nỗ lực của huyện trong công tác phối hợp và thực hiện các chính sách giảm nghèo và trợ giúp xã hội cho người dân đồng thời chỉ ra một số hạn chế và yêu cầu Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện tích cực chỉ đạo, đôn đốc, rà soát để tất cả người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đều được hưởng đầy đủ các chính sách của Nhà nước và của tỉnh  góp phần bảo đảm công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Theo kế hoạch, trong tháng 8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách giảm nghèo và trợ giúp xã hội tại các huyện, thành phố và các cơ sở bảo trợ xã hội.

Nguyễn Cường