Thứ 2, 02/10/2023, 01:11[GMT+7]

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại huyện Tiền Hải

Thứ 6, 18/09/2020 | 17:19:19
1,533 lượt xem
Chiều ngày 18/9, Tổ giám sát số 2 thuộc Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại huyện Tiền Hải.

Đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Số lượng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tính đến ngày 30/6/2020 của huyện Tiền Hải là 11.991 đối tượng. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện chính sách bảo trợ xã hội. Các chế độ chính sách đã tác động trực tiếp đến các nhóm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội giúp họ ổn định cuộc sống. Cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự giúp đỡ của các tổ chức chính trị - xã hội, nhiều hộ gia đình đã ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Tuy nhiên, ở một số địa phương, đơn vị ở Tiền Hải thiếu kiểm tra, giám sát, còn để một số người lợi dụng kẽ hở dẫn đến vi phạm quy định về công tác bảo trợ xã hội; công tác triển khai, tuyên truyền các chính sách ở một số địa phương chưa đầy đủ, thiếu thường xuyên, liên tục.

 Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền ở Tiền Hải thường xuyên kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền về chính sách bảo trợ xã hội; rà soát, kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ các đối tượng bảo trợ xã hội; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở các địa phương về thực hiện chính sách bảo trợ xã hội; tăng cường công tác quản lý, nâng cao năng lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội.

Trước đó, Tổ giám sát số 2 đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại các xã Tây Phong, Vũ Lăng (Tiền Hải).

Xuân Phương

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày