Thứ 5, 05/10/2023, 05:25[GMT+7]

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình

Thứ 4, 23/09/2020 | 09:35:14
911 lượt xem
Ngày 22-9, tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V với chủ đề "Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2020 - 2025”.

Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động và các Bằng khen cho tập thể, cá nhân năm 2019.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư; Bùi Văn Tỉnh, Bí  thư Tỉnh ủy Hòa Bình cùng các đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và 396 đại biểu ưu tú, điển hình tiên tiến xuất sắc được bầu chọn từ cơ sở.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Về kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, bình quân hằng năm đạt 8,65%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các lĩnh vực văn hóa, xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. GRDP bình quân đầu người đạt 66,9 triệu đồng, bằng 1,66 lần năm 2015, cao hơn trung bình khu vực trung du và miền núi phía bắc và bằng khoảng 90% GDP bình quân đầu người của cả nước, vượt mục tiêu đề ra. Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra...

Trong 5 năm 2016-2020 có thêm 57 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 88/191 xã (46,07% tổng số xã của tỉnh), tăng 6,07% so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến nay, sau sáp nhập đơn vị hành chính, có 54/131 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới; bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 15,03 tiêu chí/xã, toàn tỉnh không có xã dưới 10 tiêu chí nông thôn mới. TP Hòa Bình được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018, huyện Lương Sơn được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới 2019. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, các hoạt động "Đền ơn - đáp nghĩa”, công tác giảm nghèo được phát huy; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,38% năm 2015 còn 8,56% năm 2020. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và biểu dương những thành tựu nổi bật của tỉnh đạt được nhờ thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Cùng với việc tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức có hiệu quả nhiều phong trào thi đua mang đặc trưng riêng, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, khó khăn, thách thức còn rất lớn, đề nghị tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới, cụ thể là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo để phát triển nhanh và bền vững. Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tập trung xây dựng nông thôn mới, từng bước hướng tới xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, song song với phát triển đô thị văn minh. Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu sớm đưa Hòa Bình phát triển và thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh nhằm khích lệ và nhân rộng những việc làm tốt.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng 200 triệu đồng của Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho các cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh nhân dịp năm học mới 2020-2021.

Tại Đại hội, một tập thể và một cá nhân đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì; năm tập thể và sáu cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; 10 tập thể và 12 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; tám tập thể vinh dự nhận cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.

UBND tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể và 45 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2015-2020 và phát động phong  trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025./..

Theo: dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày