Chủ nhật, 04/12/2022, 06:46[GMT+7]

Dự thảo quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ

Thứ 6, 28/10/2022 | 18:34:44
1,336 lượt xem
Chiều ngày 28/10, UBND tỉnh họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo dự thảo quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2025. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố và một số đơn vị liên quan.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Để thúc đẩy các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh đổi mới, chuyển giao công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ và thị trường khoa học và công nghệ thì việc ban hành quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 là hết sức cần thiết. Bởi trên thực tế số doanh nghiệp, tổ chức được tiếp cận với cơ chế hỗ trợ từ các chương trình, dự án có nguồn vốn của trung ương còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

 Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc họp.

Trên cơ sở phân tích tình hình thực tiễn về hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã đề xuất 4 nội dung hỗ trợ đưa vào dự thảo, bao gồm: Hỗ trợ chuyển giao công nghệ; hỗ trợ hoạt động xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ; hỗ trợ chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; thưởng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia và giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương. Nguyên tắc hỗ trợ  bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ.

Đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo.

Sau khi nghe các đại biểu đóng góp ý kiến bổ sung vào dự thảo, phát biểu kết luận, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Sở  Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng dự thảo. Đồng chí đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo; trong báo cáo thuyết minh phải ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể, nhất là về cơ chế hỗ trợ phải căn cứ định mức cho từng nội dung, có lý giải cụ thể, phải căn cứ vào Luật Ngân sách nhà nước, đồng thời phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra những điểm hợp lý cũng như chưa hợp lý trong dự thảo. Đồng chí đề nghị ở mục phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng thì câu từ phải rõ ràng, tránh khó hiểu để không làm phát sinh thủ tục hành chính. Đồng chí đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ nhanh chóng bổ sung và hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh xem xét.

                                                                      Duy Tùng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày