Thứ 7, 09/12/2023, 17:54[GMT+7]

Dù drone cứu người ngã từ chỗ cao

Thứ 5, 26/10/2023 | 08:03:13
728 lượt xem
Các nhà nghiên cứu Italy phát triển thiết bị đeo trên người chứa drone có thể tự triển khai trong vòng 1 - 2 giây để cứu công nhân bị ngã trong lúc đang làm việc trên cao.

Video: D%C3%B9_drone_6%B0%E1%BB%9Di_ng%C3%A3_t%E1%BB%AB_ch%E1%BB%97_cao.mp4?_t=1698282156

 Theo: vnexpress.net