Thứ 7, 09/12/2023, 18:59[GMT+7]

Enzyme 'ăn vải' giúp tái chế quần áo cũ

Thứ 3, 14/11/2023 | 08:43:53
1,086 lượt xem
Nhóm nhà khoa học tại Đại học Portsmouth tìm ra hơn 70 enzyme với khả năng phân giải polyester, vật liệu làm quần áo phổ biến, một cách hiệu quả.

Video: Enzyme_%27%C4%83n%C1i_ch%E1%BA%BF_qu%E1%BA%A7n_%C3%A1o_c%C5%A9.mp4?_t=1699926136

 Theo: vnexpress.net