Thứ 7, 09/12/2023, 18:02[GMT+7]

Cỗ máy phân loại 200 tấn rác mỗi ngày

Chủ nhật, 19/11/2023 | 16:19:49
277 lượt xem
Kỹ sư Ấn Độ phát triển cỗ máy với khả năng phân loại rác thành kim loại, thực phẩm và nhựa, hoạt động liên tục 24 tiếng mỗi ngày.

Video: C%E1%BB%97_m%C3%A1y_ph%C3%A2n_lo%E1%BA%A1i_200_t%E1%BA%A5n_r%C3%A1c_m%E1%BB%97i_ng%C3%A0y.mp4?_t=1700385434

 

 Theo: vnexpress.net