Thứ 2, 05/06/2023, 17:46[GMT+7]

Tổng kết hoạt động kinh tế tập thể năm 2020

Thứ 6, 22/01/2021 | 15:34:48
7,726 lượt xem
Sáng ngày 22/1, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh tế tập thể năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự hội nghị.

Hiện nay, toàn tỉnh có 445 HTX, 192 tổ hợp tác, 01 liên hiệp HTX. Theo đánh giá của Liên minh HTX tỉnh, kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX bước đầu đã có sự thay đổi nội tại, tích cực trong phục vụ phát triển kinh tế thành viên theo đúng nguyên tắc HTX. Đa số các HTX đã có những chuyển biến tích cực trong tổ chức và hoạt động, mở rộng đầu tư, tăng nguồn vốn, mở rộng thị trường, sản xuất các sản phẩm mới, doanh thu năm sau cao hơn năm trước.

Với vai trò là đại diện, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động đề xuất, tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành và triển khai các chủ trương, chính sách mới, tích cực tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, giúp thành viên khắc phục hạn chế, yếu kém, củng cố và phát triển. Công tác đào tạo tập huấn, hỗ trợ tín dụng, xúc tiến thương mại được chú trọng đẩy mạnh.

Với mục tiêu phát triển đa dạng các loại hình HTX, xây dựng mô hình HTX gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực, năm 2021, Liên minh HTX tỉnh lựa chọn các HTX điển hình tiên tiến để hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng thí điểm phát triển theo mô hình HTX kiểu mới phù hợp với bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0; chú trọng tư vấn, hỗ trợ các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác trong ứng dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tư vấn các địa phương xây dựng chuỗi giá trị liên kết vững chắc giữa 4 nhà: Nhà nước – nhà khoa học – nhà nông – HTX.

Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. 

Tại hội nghị, 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đã được nhận bằng khen, kỷ niệm chương của Liên minh HTX Việt Nam.

Ngân Huyền