Thứ 4, 19/06/2024, 18:17[GMT+7]

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể

Sáng ngày 13/5, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm...

13.07.2023 | 15:11 PM

Cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã được rà soát và chỉnh lý đồng bộ, trong đó quy định rõ hơn về nguyên tắc, tiêu...

25.05.2023 | 19:36 PM

Phụ nữ hợp sức xây dựng mô hình kinh tế tập thể

Nhằm khuyến khích phụ nữ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đồng hành, hỗ trợ thành lập nhiều mô hình kinh tế tập thể (KTTT)...

16.05.2023 | 09:27 AM

Đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Chiều ngày 29/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp về tuyên truyền phát triển kinh tế...

29.11.2022 | 18:55 PM

Thái Nguyên tạo đà cho nông thôn mới bứt phá

Thời gian qua, kinh tế tập thể (KTTT), mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX), đã đóng góp tích cực vào khâu tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân,...

06.04.2022 | 18:00 PM

Kinh tế tập thể, hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng

Sáng ngày 7/12, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của...

07.12.2021 | 22:12 PM

Nam Định: Phát huy hiệu quả của kinh tế tập thể góp phần xây dựng tỉnh nông thôn mới nâng cao

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 11-4-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp....

12.04.2021 | 17:05 PM

Tổng kết hoạt động kinh tế tập thể năm 2020

Sáng ngày 22/1, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh tế tập thể năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

22.01.2021 | 15:47 PM

Vai trò của kinh tế tập thể

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT), KTTT của tỉnh đã đạt...

01.07.2019 | 10:06 AM