Thứ 7, 20/07/2024, 16:00[GMT+7]

Thể lệ cuộc thi “Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập” năm 2021

Thứ 2, 19/04/2021 | 08:13:27
6,184 lượt xem

Ảnh minh họa.

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa cuộc thi

Cuộc thi  “Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập” năm 2021 do Hội Khuyến học tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Hội Nhà báo Thái Bình thực hiện. 

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân: về vai trò, vị trí quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; góp phần cổ vũ và đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, từ đó khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Thái Bình; tham gia thiết thực, hiệu quả vào việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tạo động lực góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tôn vinh những tấm gương cá nhân, tập thể vượt khó dạy tốt, học tốt; tự học để thành công; tự học để thành tài; các gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập tiêu biểu; tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực chào mừng cuộc bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; chào mừng 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021) và chào mừng 60 năm ngày Báo Thái Bình ra số đầu (01/01/1962 - 01/01/2022).

Điều 2. Chủ đề và nội dung cuộc thi “Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập” năm 2021. Nội dung phản ánh:

- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được hiện thực hóa vào cuộc sống tại Thái Bình.

- Các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của các cá nhân và tập thể; gương cá nhân học sinh, người lao động vượt khó, vươn lên trong học tập; các gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập tiêu biểu; gương cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

- Những đề xuất, sáng kiến, kinh nghiệm nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh Thái Bình phát triển mạnh và bền vững.

Điều 3. Các loại hình và thể loại báo chí dự thi

1. Loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

2. Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện.

3. Tác phẩm dự thi phải đảm bảo không vi phạm bản quyền kể từ thời điểm công bố.

4. Tác phẩm dự thi không quá 3.000 từ, phóng sự phát thanh, truyền hình không quá 15 phút.

Điều 4. Tiêu chí đối với từng thể loại tác phẩm báo chí

1. Tiêu chí chung:

a) Tác phẩm báo chí được trao giải là những tác phẩm bằng tiếng Việt được đăng tải trọn vẹn trên Báo Thái Bình (báo in, báo điện tử) hoặc phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình kể từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/9/2021.

b) Tác phẩm được xét trao giải phải là những tác phẩm đảm bảo tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm được dư luận xã hội quan tâm, có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn, có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập của tỉnh.

c) Không nhận những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí khác.

d) Các loại hình báo chí được xét trao giải:

- Loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

- Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện.

e) Tác phẩm được xét trao giải phải đảm bảo không vi phạm bản quyền kể từ thời điểm công bố.

g) Tác phẩm không được xét:

- Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

- Các tác phẩm mang tính hư cấu.

2. Tiêu chí riêng đối với từng thể loại:

a) Báo in: Mỗi tác phẩm là 01 bài hoặc một loạt bài (không quá 3.000 từ) của cùng một tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí.

b) Báo điện tử: Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử, thể hiện được đặc trưng của báo điện tử bao gồm cả sản phẩm đa phương tiện; không xét những tác phẩm lấy từ báo in. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 3.000 từ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng một tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên và cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

c) Phát thanh:

- Mỗi tác phẩm là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự hoặc một loạt chương trình phát thanh về một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo nói là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm thanh đảm bảo chất lượng, thời gian tối đa 15 phút/tác phẩm.

d) Truyền hình:

- Mỗi tác phẩm là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, phim tài liệu (không quá 03 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 03 chương trình) về một chủ đề, sự kiện.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động, kỹ thuật hình ảnh âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, nội dung hấp dẫn và đảm bảo đúng như chương trình đã phát. Thời lượng tối đa 15 phút/tác phẩm.

Điều 5. Đối tượng dự thi

Công dân Việt Nam ở mọi lứa tuổi, trừ các thành viên Ban tổ chức cuộc thi, Ban giám khảo cuộc thi.

Điều 6. Ban tổ chức cuộc thi

1. Ban tổ chức cuộc thi có nhiệm vụ thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký giúp việc và tổ chức các hoạt động liên quan đến chấm thi, xét trao giải.

2. Ban tổ chức cuộc thi được sử dụng con dấu của Hội Khuyến học tỉnh trong quá trình hoạt động.

3. Ban tổ chức cuộc thi được quyền sử dụng tác phẩm đạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Điều 7. Ban giám khảo cuộc thi

1. Ban giám khảo do Trưởng ban tổ chức cuộc thi quyết định thành lập.

2. Ban giám khảo xây dựng quy chế chấm, xét giải phù hợp với yêu cầu của cuộc thi và Luật Báo chí.

3. Giúp việc cho Ban giám khảo có Tổ thư ký.

Điều 8. Kinh phí tổ chức cuộc thi, cơ cấu giải và hình thức khen thưởng

1. Kinh phí tổ chức cuộc thi:

Trích từ kinh phí hoạt động được cấp của Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Cơ cấu giải:

Mỗi loại hình (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) đều có 4 loại giải:
+ Giải nhất: trị giá 5.000.000đ (năm triệu đồng);
+ Giải nhì: trị giá 3.000.000đ (ba triệu đồng);
+ Giải ba: trị giá 2.000.000đ (hai triệu đồng);
+ Giải khuyến khích: trị giá 1.000.000đ (một triệu đồng).

3. Hình thức khen thưởng:

Tác giả có tác phẩm đoạt giải được tặng Giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi.

Điều 9. Chấm, công bố và trao giải

1. Chấm, xét giải:

Ban giám khảo căn cứ tiêu chí và quy chế chấm, xét giải để chấm và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc trình Ban tổ chức cuộc thi xét quyết định trao giải; Tổ thư ký theo dõi và giúp việc Ban tổ chức, Ban giám khảo trong toàn bộ quá trình diễn ra cuộc thi từ khi triển khai hưởng ứng cuộc thi và tổng hợp xây dựng báo cáo của Ban tổ chức cuộc thi phục vụ cho lễ công bố và trao giải.

2. Công bố và trao giải:

Lễ công bố và trao giải được tổ chức vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (02/10/1996 - 02/10/2021).

Điều 10. Hồ sơ tham dự cuộc thi

1. Về tác giả: Tác giả phải nộp sơ yếu lý lịch gồm: họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác (hoặc địa chỉ thường trú), số điện thoại liên hệ, email (nếu có) và kèm theo tác phẩm.

2. Tác phẩm:

a) Mỗi tác phẩm dự cuộc thi phải sao, chụp làm 01 bộ (ghi rõ đăng phát trên Báo Thái Bình hoặc Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tại thời điểm nào, chuyên mục nào), kèm theo một bản giới thiệu khái quát bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác...) và đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đối với báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự nối tiếp nhỏ lẻ phải cắt, dán phần nối tiếp trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Các tác phẩm báo điện tử phải đồng thời gửi đường link bài viết vào email của Hội Khuyến học tỉnh để Ban tổ chức cuộc thi thuận tiện trong việc quảng bá các tác phẩm.

- Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi file lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa CD hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn ghi rõ tên tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng, thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm.

- Đối với tác phẩm truyền hình: Phải ghi file lên đĩa VCD, DVD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc ổ cứng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên đĩa ghi rõ tên tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo bản thuyết minh.

b) Những tác phẩm không đáp ứng các quy định trên bị coi là phạm quy và sẽ bị loại. Ban tổ chức cuộc thi không hoàn trả các tác phẩm phạm quy này.

3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm:

a) Thời gian: Hồ sơ dự thi (gồm tác giả, tác phẩm) nộp trực tiếp vào các ngày hành chính (sáng từ 8h00 - 11h00, chiều từ 14h00 - 17h00, trừ ngày nghỉ lễ), hoặc gửi qua bưu điện về Hội Khuyến học tỉnh kể từ ngày 05/5/2021 và chậm nhất là vào 17h00’ ngày 15/9/2021 (tính theo dấu bưu điện nếu gửi qua đường bưu điện). Ban tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ dự thi bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

b) Địa chỉ nhận tác phẩm: Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình, số 06 phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; email: hoikhuyenhocthaibinh.vn.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

1. Tác giả có quyền khiếu nại về kết quả giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, điạ chỉ và lý do khiếu nại gửi cho cơ quan thường trực cuộc thi.

Cơ quan thường trực cuộc thi cùng với Ban tổ chức cuộc thi có trách nhiệm xem xét và trả lời. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

2. Tác phẩm báo chí tham dự cuộc thi nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ cuộc thi này, Ban tổ chức cuộc thi sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI