Thứ 4, 07/06/2023, 05:44[GMT+7]

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển

Thứ 2, 19/04/2021 | 10:57:22
9,413 lượt xem

Bến cá Đông Tiến, xã Thái Đô (Thái Thụy) nhộn nhịp sau những chuyến tàu vươn khơi trở về.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định: “...Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh (QP-AN); xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, đặc biệt là tuyến phòng thủ ven biển vững chắc. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với QP-AN và QP-AN với kinh tế, văn hóa, xã hội...”. Bám sát mục tiêu đó và định hướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên khu vực biên giới biển ngày càng vững chắc, góp phần đưa Thái Bình phát triển, trở thành tỉnh vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về QP-AN.

Thái Bình có 14 xã, thị trấn ven biển nằm trong Khu kinh tế Thái Bình. Có thể khẳng định, đây là địa bàn “phên dậu”, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong xây dựng tuyến phòng thủ ven biển của tỉnh. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu tích cực cho tỉnh thực hiện nhiều chủ trương, chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới biển. Trong đó, chú trọng đầu tư hoàn thiện hệ thống công trình hạ tầng thiết yếu và cấp bách để phục vụ đời sống dân sinh khu vực biên giới biển, bảo đảm tính chiến lược về kinh tế và quốc phòng. Đại tá Vũ Kim Tấn, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: BĐBP tỉnh đã phát huy vai trò là lực lượng chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, triển khai nhiều mô hình hiệu quả để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Các đồn, hải đội và các tổ, đội công tác địa bàn của lực lượng BĐBP đã kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác vận động quần chúng ở cơ sở thông qua các phong trào, chương trình: “Mái ấm biên cương”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Để cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng, phát triển Khu kinh tế Thái Bình trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, BĐBP tỉnh tăng cường bám nắm địa bàn, thực hiện tốt “3 bám, 4 cùng” tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, tạo sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của nhân dân trong triển khai, thực hiện các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, BĐBP tỉnh hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng công an, quân đội tích cực, chủ động thực hiện các mặt công tác, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, tạo môi trường thông thoáng, lành mạnh, thu hút các nhà đầu tư đến đánh thức tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế Thái Bình.

Trong xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương vùng biên giới biển vững mạnh, Đảng ủy BĐBP tỉnh tiếp tục phân công 99 cán bộ, đảng viên phụ trách 526 hộ gia đình. Hiện nay, Đảng ủy BĐBP tỉnh đang phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ biên phòng cho cấp ủy của hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải và 14 xã, thị trấn khu vực biên giới biển. Việc tăng cường cán bộ biên phòng cho cấp ủy địa phương ven biển nhằm phát huy tốt vai trò tham mưu của BĐBP tỉnh đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm QP-AN, tạo thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tích cực bám cơ sở, cùng với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trên biển; đồng thời, tham gia các chốt kiểm soát trên bộ, trên biển, góp phần tạo “lá chắn thép” trong phòng, chống dịch.

Thượng tá Tống Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp với các lực lượng, các cấp, các ngành huy động sức mạnh của nhân dân trong xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên biển. Đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển của tỉnh. Xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực”, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Đồng chí Phạm Hồng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải

Hiện nay, huyện Tiền Hải đang tập trung giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển, các dự án trong Khu kinh tế Thái Bình; đồng thời, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong xây dựng Khu kinh tế Thái Bình. Cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương trong huyện có sự đồng hành của lực lượng BĐBP tỉnh trên tuyến. Không chỉ tham gia bảo đảm an ninh trật tự, động viên ngư dân vươn khơi bám biển, BĐBP tỉnh còn là hạt nhân quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới biển chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thuận với tỉnh, huyện trong triển khai thực hiện các dự án.

Trung tá Phạm Tiến Luật, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Lý

Đơn vị sẽ tập trung nắm, dự báo đúng tình hình trên khu vực biên giới biển được phân công phụ trách, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Huyện ủy, UBND huyện Thái Thụy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trương, đối sách xử lý linh hoạt, đúng đắn những vấn đề liên quan đến chủ quyền, an ninh trật tự khu vực biên giới biển. Tham mưu triển khai có hiệu quả các công trình phục vụ phát triển kinh tế vùng ven biển Thái Thụy. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, đấu tranh với các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn có dự án phát triển kinh tế - xã hội có yếu tố người nước ngoài.


Tất Đạt