Thứ 6, 24/05/2024, 13:43[GMT+7]

Thường trực HĐND tỉnh: Nghe và cho ý kiến về các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khoá XVII

Chủ nhật, 11/07/2021 | 16:31:27
3,498 lượt xem
Sáng ngày 11/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra và cho ý kiến về các tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khoá XVII.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Audio: 12072021_Thuong_truc_HDND_tinh_mixdown.mp3

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thẩm tra và cho ý kiến các tờ trình về: Điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương, ngân sách cấp tỉnh năm 2019; việc ban hành Nghị quyết phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách ở địa phương giai đoạn 2020 - 2025; việc ban hành Nghị quyết thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư và cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thái Bình; việc phê duyệt chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2025; việc phê duyệt Quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2022 - 2025; việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình; việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình; việc phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021; quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Bình; việc quy định mức học phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2021 - 2022; việc không tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30/7/2018 của HĐND tỉnh về việc nhất trí chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở Khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình (khu A); báo cáo công tác tham mưu, phục vụ kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh  khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo ban Văn hoá - xã hội HĐND tỉnh báo cáo tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung, kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Đồng chí yêu cầu các ban HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình kỳ họp. Đồng chí giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo tài liệu và các điều kiện, trong đó có điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19 để kỳ họp diễn ra an toàn, hiệu quả. 

Xuân Phương

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày