Thứ 2, 22/07/2024, 11:42[GMT+7]

Họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất tỉnh

Thứ 4, 21/07/2021 | 18:22:48
3,221 lượt xem
Chiều ngày 21/7, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng quản lý (HĐQL) Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

6 tháng đầu năm, cơ quan điều hành Quỹ đã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐQL Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tập trung thu hồi vốn vay đầu tư đến hạn hoàn trả gần 9 tỷ đồng, trong đó nợ gốc 8 tỷ đồng và lãi vay hơn 859 triệu đồng; kết quả kinh doanh đạt 57,8% kế hoạch được giao. Quỹ Phát triển đất tỉnh tích cực đôn đốc thu hồi vốn ứng của 9 dự án với tổng số tiền gần 39 tỷ đồng, trong đó thu từ 5 dự án được UBND tỉnh phân bổ vốn đầu tư công năm 2021 để hoàn trả Quỹ gần 34 tỷ đồng và Quỹ thu trực tiếp 3 dự án từ chủ đầu tư hoàn trả gần 5 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp. 

Tại cuộc họp, đại diện Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh cũng báo cáo về một số khó khăn, vướng mắc khi tham gia đầu tư dự án nhà ở xã hội với Công ty Cổ phần Đam San.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh đánh giá cao các thành viên của HĐQL Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra cũng như những chỉ đạo của UBND tỉnh. Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu các thành viên của HĐQL Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh khẩn trương nghiên cứu, cho ý kiến để sớm hoàn chỉnh điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh bảo đảm đúng với quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương theo Nghị định số 147/2020/NĐ-CP của Chính phủ; đôn đốc thu hồi vốn ứng từ các dự án ứng vốn đã đến hạn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan và đơn vị nhận ủy thác trong việc thu hồi các khoản vốn ứng, trên cơ sở đó chủ động tham mưu HĐQL Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh ứng vốn cho các dự án trọng điểm theo chỉ đạo của tỉnh.

Minh Hương