Thứ 2, 17/06/2024, 23:39[GMT+7]

Họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh

Sáng ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý (HĐQL) Quỹ Đầu tư...

17.04.2024 | 15:06 PM

Họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất tỉnh

Chiều ngày 19/12, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Hội đồng quản lý (HĐQL) Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT) tỉnh và Quỹ Phát triển đất (PTĐ) tỉnh báo cáo kết...

20.12.2023 | 07:33 AM

Họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất tỉnh

Chiều ngày 21/7, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng quản lý (HĐQL) Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm...

21.07.2021 | 18:25 PM