Thứ 3, 23/07/2024, 18:15[GMT+7]

Họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất tỉnh

Thứ 3, 19/12/2023 | 18:27:29
4,603 lượt xem
Chiều ngày 19/12, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Hội đồng quản lý (HĐQL) Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT) tỉnh và Quỹ Phát triển đất (PTĐ) tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ ĐTPT tỉnh và Quỹ PTĐ tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ ĐTPT tỉnh và Quỹ PTĐ tỉnh chủ trì cuộc họp.

Năm 2023, cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ PTĐ tỉnh và đơn vị nhận ủy thác đã tích cực đôn đốc thu hồi vốn ứng của 13 dự án với tổng số tiền hơn 248 tỷ đồng về Quỹ PTĐ tỉnh, trong đó thu từ 9 dự án được UBND tỉnh phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 để hoàn trả Quỹ gần 222 tỷ đồng và thu trực tiếp 4 dự án từ chủ đầu tư hoàn trả hơn 26 tỷ đồng.

Đối với Quỹ ĐTPT tỉnh, trong năm 2023, Quỹ tích cực tìm kiếm và tổ chức thẩm định các dự án để trình cấp có thẩm quyền cho vay đối với 3 dự án; tập trung đôn đốc thu hồi vốn ứng để hoàn trả Quỹ PTĐ tỉnh với số tiền hơn 248 tỷ đồng; tham mưu ban hành 13 quyết định ứng vốn cho công tác giải phóng mặt bằng của 13 dự án với số tiền hơn 210 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt 100% kế hoạch; đồng thời, đôn đốc thu hồi nợ đối với các dự án nước sạch nông thôn, dự án RE2. Kết quả kinh doanh năm 2023, Quỹ ĐTPT tỉnh dự kiến đạt doanh thu 113% kế hoạch, các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện đầy đủ, lợi nhuận trước thuế đạt 117% kế hoạch.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp. 

Đại diện Quỹ ĐTPT tỉnh báo cáo các tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động và tài chính của Quỹ ĐTPT tỉnh năm 2024, lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính Quỹ ĐTPT tỉnh năm 2023; đại diện Quỹ PTĐ tỉnh báo cáo tờ trình về việc bổ nhiệm lại thành viên HĐQL Quỹ PTĐ tỉnh.

Đại diện Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh báo cáo tại cuộc họp. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ ĐTPT tỉnh và Quỹ PTĐ tỉnh đánh giá cao các thành viên của HĐQL Quỹ ĐTPT tỉnh và Quỹ PTĐ tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra cũng như những chỉ đạo của UBND tỉnh, đặc biệt đã tập trung ứng vốn kịp thời cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu trong năm 2024, Quỹ ĐTPT tỉnh và Quỹ PTĐ tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và HĐQL Quỹ; linh hoạt trong điều hành và tổ chức thực hiện để kịp thời phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đối với Quỹ ĐTPT tỉnh, đồng chí yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm dự án và hình thức đầu tư mới, bảo đảm việc đầu tư mang lại hiệu quả, phù hợp; đôn đốc thu hồi vốn ứng đối với dự án ứng vốn đã đến hạn hoàn trả; có những giải pháp phù hợp và linh hoạt để công tác thu hồi nợ vay đạt hiệu quả, không để nợ xấu phát sinh.

Minh Hương

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày