Thứ 2, 05/06/2023, 04:54[GMT+7]

Khảo sát việc thi hành Luật Thi đua, khen thưởng

Thứ 5, 26/08/2021 | 18:49:23
1,160 lượt xem
Ngày 26/8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức khảo sát việc thi hành Luật Thi đua, khen thưởng tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh chủ trì buổi khảo sát.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát ở huyện Thái Thụy.

* Buổi sáng, đoàn khảo sát tại huyện Thái Thụy. Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Thái Thụy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua được các cấp, các ngành, các địa phương hưởng ứng, tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả tích cực, góp phần để địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, đến nay có 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Việc tiếp nhận, thẩm định khen thưởng đều bảo đảm tiêu chuẩn quy định, đúng hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Trong 2 năm (2019 - 2020), toàn huyện có trên 8.400 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng các cấp.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát ở Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. 

* Buổi chiều, Đoàn khảo sát tại Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.
Thời gian qua, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, đúng quy định; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng; phát động nhiều phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Điển hình như các phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”… Nhờ tổ chức tốt các phong trào thi đua, đến hết năm 2020, 100% xã và 7/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Thái Bình được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; hiện đã có một số xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2020 giảm còn 2,35%. Công tác khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, đúng người, đúng việc, đúng thành tích; thủ tục, quy trình bình xét khen thưởng nhanh chóng, kịp thời. Trong 2 năm (2019 - 2020), UBND tỉnh đã khen thưởng 3.291 tập thể, cá nhân; trên 300 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp nhà nước; có 22 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 25 trường hợp được tặng huân, huy chương kháng chiến…

Tại buổi khảo sát, đại diện lãnh đạo đơn vị, địa phương đã làm rõ một số vấn đề về: ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng; phát động, tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến; công tác kiểm tra, giám sát; hạn chế, bất cập nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Lãnh đạo các đơn vị, địa phương cũng đề nghị Quốc hội nghiên cứu và sớm ban hành Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) để khắc phục các bất cập, hạn chế của luật hiện hành. Bộ Nội vụ nghiên cứu tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng đối với cấp huyện, cấp xã…

Lãnh đạo huyện Thái Thụy phát biểu tại buổi khảo sát.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh phát biểu tiếp thu, giao cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của huyện Thái Thụy, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ để trình Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương, để thi đua, khen thưởng trở thành động lực cho phát triển.

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày