Thứ 5, 05/10/2023, 06:55[GMT+7]

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ đối tượng 3

Thứ 2, 20/09/2021 | 10:29:13
3,476 lượt xem
Sáng ngày 20/9, tại Bộ CHQS tỉnh, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng, an ninh (QP-AN) tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ đối tượng 3 là các đồng chí trưởng, phó phòng và tương đương thuộc các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện. Dự khai mạc có Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh.

Các đại biểu tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ đối tượng 3.

Trong thời gian 7 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt 16 chuyên đề gồm các kiến thức bồi dưỡng về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động đối ngoại, dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN; các chuyên đề về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; quán triệt những yêu cầu mới về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

Cán bộ đối tượng 3 tham gia lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu và nắm vững các nội dung được truyền đạt; từ đó làm cơ sở vận dụng trong tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng địa phương tại cơ quan, đơn vị.

Trịnh Cường