Thứ 2, 05/06/2023, 03:53[GMT+7]

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Tổng kết công tác năm 2021

Thứ 4, 19/01/2022 | 18:39:04
1,026 lượt xem
Sáng ngày 19/1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, biểu dương, khen thưởng kịp thời những trí thức có nhiều sáng kiến, giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chương trình, đề án; tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật có nhiều tiến bộ, mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội.

Năm 2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi, hướng dẫn thu nhận hồ sơ, mô hình, giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật lần thứ X, Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng lần thứ VI (2022 - 2023).

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị Liên hiệp Hội tiếp tục quan tâm đến công tác củng cố, phát triển tổ chức trong đó tập trung vào hoạt động tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức trong tỉnh, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức có môi trường phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ động đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo, nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cuộc sống. Tăng cường các hoạt động tư vấn, phản biện, mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết về khoa học kỹ thuật với các hội, ngành trung ương và các sở, ban, ngành của tỉnh. Kịp thời tôn vinh, biểu dương đội ngũ trí thức trên mọi lĩnh vực, khuyến khích thúc đẩy các hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật trong các tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Nhân dịp này, 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 được nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tặng giấy khen cho 9 tập thể, cá nhân .

Thu Hoài

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày