Thứ 5, 05/10/2023, 05:24[GMT+7]

Tăng cường phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ 2, 21/02/2022 | 09:21:36
11,141 lượt xem
Công tác phối hợp hàng năm giữa Công an tỉnh và các tổ chức thành viên trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến nay đã khẳng định được vai trò và ý nghĩa quan trọng trong công tác công tác bảo đảm an ninh trật tự, tạo cơ sở thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các tập thể, cá nhân được Công an tỉnh khen thưởng. Ảnh: Phương Chi

Với phương châm bám dân, bám địa bàn, tích cực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã chủ động nắm chắc tình hình, tư tưởng nhân dân, tổ chức gần 200 cuộc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hơn 56.600 lượt người về Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng cháy, chữa cháy, Luật Giao thông đường bộ; kẻ vẽ gần 500 pa nô, áp phích, khẩu hiệu; biên soạn và phát hành hơn 100.000 tờ rơi tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương; chủ động phối hợp biên tập hơn 150 tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến kịp thời những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm để cán bộ, nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19; ký cam kết phòng, chống dịch đến 100% hộ gia đình và các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng công an phối hợp MTTQ các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác chỉ đạo điểm, tích cực kiểm tra, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phát động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp. Xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động 1.447 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở các thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, 729 hòm thư tố giác tội phạm; 1.929 tổ Covid-19 cộng đồng hoạt động hiệu quả góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thông qua đó, cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên đã cung cấp gần 1.000 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra, phát hiện trên 400 vụ việc, thu hồi 73 súng các loại, 1.225 viên đạn, 29 bom, mìn, lựu đạn, đầu đạn, 1,57kg thuốc nổ, 93 kíp nổ, 21 công cụ hỗ trợ, 338 vũ khí thô sơ, 69,15kg pháo, 0,95kg thuốc pháo... Với sự nỗ lực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhất là các tổ chức thành viên của MTTQ các cấp, trong năm qua toàn tỉnh đã đưa vào diện quản lý, giáo dục tại cộng đồng 1.689 trường hợp, trong quá trình giáo dục đã có 462 trường hợp tiến bộ đưa ra khỏi diện quản lý ở xã, phường, thị trấn, trở thành công dân có ích cho xã hội, điển hình như xã Hồng Châu (Đông Hưng), xã Thụy Văn, xã Thái Hưng (Thái Thụy), xã Bình Định, xã Minh Hưng (Kiến Xương), xã An Mỹ, xã An Ấp (Quỳnh Phụ), phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình)...

Các điểm sáng, mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được tổ chức xây dựng và triển khai có hiệu quả, nhiều mô hình các lực lượng phối hợp xây dựng đã phát huy hiệu quả trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm tại cơ sở, được chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Điển hình là mô hình “Tự quản bảo đảm an ninh trật tự tại di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần và di tích lịch sử quốc gia đền Tiên La”; mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”... Các mô hình đưa vào hoạt động đã hỗ trợ, tạo thuận lợi cho lực lượng công an trong việc theo dõi, kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bàn, từ đó kịp thời phát hiện nhiều vụ việc, vụ án ở cơ sở, nâng cao tinh thần tự phòng, tự quản của quần chúng nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, lực lượng công an các cấp không ngừng được rèn luyện và trưởng thành, gắn bó mật thiết với nhân dân, sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, vì lợi ích của nhân dân. Nhân dân đã tích cực phối hợp với lực lượng công an, MTTQ và các tổ chức thành viên trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội; tích cực tham gia tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng, thực hiện các biện pháp tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; xây dựng nội quy, quy ước về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục “An toàn về an ninh trật tự”; tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp giữa lực lượng công an với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, công an, MTTQ và các tổ chức thành viên nghiêm túc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Phối hợp chỉ đạo lực lượng công an, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nội dung phù hợp với từng địa bàn. Mở rộng diễn đàn cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an, MTTQ và các tổ chức thành viên lắng nghe ý kiến nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên phát động. Lực lượng công an và MTTQ các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Đặng Mai
(Công an tỉnh)