Chủ nhật, 16/05/2021, 04:01[GMT+7]

Phát huy tinh thần đại thắng mùa xuân năm 1975, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện

Thứ 6, 30/04/2021 | 10:32:28
3,488 lượt xem

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Cách đây 46 năm, bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng vĩ đại đó mãi mãi là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam nói chung, quân và dân Thái Bình nói riêng. Trong giai đoạn hiện nay, tinh thần “Chiến thắng 30/4” đã và đang được toàn quân nói chung, lực lượng vũ trang (LLVT) Thái Bình nói riêng phát huy mạnh mẽ, đặc biệt là trong nhiệm vụ xây dựng LLVT địa phương vững mạnh.

Đại tá Phạm Đức Kiên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về mọi mặt, trọng tâm là vững mạnh về chính trị. Các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và rèn luyện kỷ luật quân đội. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chú trọng đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” vào sinh hoạt thường xuyên ở các tổ chức đảng, tổ chức quần chúng, gắn với tiếp tục thực hiện phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Từ đó, cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, thống nhất cao về nhận thức, hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị các cấp vững mạnh. Đặc biệt, coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp tiêu biểu về phẩm chất và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và có tính kế cận lâu dài; có khả năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc. Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy hoạch, tạo nguồn đào tạo, đề bạt, bố trí sử dụng, luân chuyển cán bộ các cấp, chú trọng đổi mới tác phong công tác, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp theo phương châm “nhanh, gọn, sáng tạo, hiệu quả”, lấy đó làm tiêu chí để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của các tổ chức đảng trong xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn coi trọng kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, coi trọng công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) sát với đặc điểm từng địa phương và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị. Hàng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ luôn ở mức cao.

Cùng với công tác xây dựng Đảng bộ, công tác xây dựng lực lượng thường xuyên được quan tâm, chú trọng, trong đó, tổ chức, biên chế được chú trọng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, ưu tiên bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng thường trực được tập trung xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, sẵn sàng chiến đấu cao. Lực lượng dự bị động viên được sắp xếp, biên chế theo hướng “gần, gọn địa bàn”. Đến nay, toàn tỉnh đã sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt 99,12%. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, có cơ cấu, quy mô hợp lý, chất lượng cao. Hiện nay, quân số dân quân tự vệ toàn tỉnh đạt 1,42% so với tổng dân số, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 21,6%.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là những địa bàn trọng điểm và thời điểm nhạy cảm, chủ động thành lập các tổ, đội công tác, tuyên truyền, vận động nhân dân ở những địa bàn phức tạp. Kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quy hoạch, triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, làm tốt công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật trong khu vực phòng thủ, chỉ đạo việc xây dựng sở chỉ huy, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần - kỹ thuật và các công trình dân sinh gắn với nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm “mỗi bước tăng trưởng kinh tế là một bước củng cố quốc phòng, an ninh”, từng bước xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết thêm: Thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân lao động sản xuất, LLVT tỉnh còn là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội gắn với chính sách hậu phương quân đội, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân cũng như tăng cường xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở.

Với những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng, nhiều năm liên tục LLVT tỉnh được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen thưởng. Thành quả đó khẳng định chất lượng chính trị, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh, bảo đảm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, làm nòng cốt trong công tác quốc phòng, quân sự, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, xây dựng tỉnh Thái Bình giàu về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh.

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh


Tất Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày