Thứ 5, 02/02/2023, 08:25[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022

Thứ 3, 23/08/2022 | 16:34:17
6,746 lượt xem
Sáng ngày 23/8, UBND xã Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ) tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ (KVPT). Đây là địa phương được UBND huyện Quỳnh Phụ lựa chọn là đơn vị điểm cho buổi diễn tập KVPT năm 2022 của huyện.

Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ) năm 2022.

Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 được tổ chức với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; giai đoạn 2 là tổ chức chuẩn bị chiến đấu; giai đoạn 3 thực hành chiến đấu phòng thủ. Mục đích của diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng chiến tranh; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác điều hành của chính quyền địa phương trong chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, củng cố nền quân sự, quốc phòng địa phương ngày càng vững mạnh; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, năm 2022 huyện Quỳnh Phụ có 14 xã tổ chức diễn tập chiến đấu trong KVPT.

Nguyễn Cường