Thứ 6, 02/12/2022, 13:39[GMT+7]

Triển khai công tác khánh tiết, tuyên truyền và thi đua phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Thứ 4, 21/09/2022 | 17:54:58
5,328 lượt xem
Chiều ngày 21/9, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban khánh tiết, tuyên truyền và thi đua diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2022 chủ trì hội nghị thống nhất kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban khánh tiết, tuyên truyền và thi đua diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 phát biểu tại hội nghị.

Các thành viên Tiểu ban đã tập trung thảo luận điều chỉnh, bổ sung, thống nhất một số nội dung cụ thể của kế hoạch và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

Thành viên Tiểu ban khánh tiết, tuyên truyền và thi đua diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 phát biểu tại hội nghị. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban khánh tiết, tuyên truyền và thi đua diễn tập KVPT tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung của cơ quan thường trực và các đơn vị liên quan. Đồng chí đề nghị từng thành viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về diễn tập KVPT tỉnh; xây dựng kế hoạch cụ thể, bảo đảm chặt chẽ, sát thực tế, xác định thời gian thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Thường xuyên trao đổi thông tin, báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả triển khai tổ chức thực hiện. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả cao nhất, bảo đảm trang trọng, bí mật và an toàn tuyệt đối. Phát động đợt thi đua đột kích cao điểm với chủ đề “30 ngày đêm hành động kiểu mẫu”, thi đua thực hiện “4 nhất” trong diễn tập KVPT tỉnh, gắn công tác diễn tập với công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua trong mọi ngành, mọi cấp. Các thành viên Tiểu ban và cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan bám sát kế hoạch, mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc diễn tập, tích cực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trịnh Cường