Thứ 5, 08/12/2022, 17:50[GMT+7]

Diễn tập khu vực tỉnh Thái Bình năm 2022 diễn ra từ ngày 12-14/10

Chủ nhật, 09/10/2022 | 21:35:58
4,614 lượt xem

Video: 091022-THONG_DIEP_Dien_tap_KVPT_tinh_Thai_Binh_nam_2022.mp4?_t=1665326080

  Nguyễn Hình – Kiên Trung