Thứ 7, 10/12/2022, 05:53[GMT+7]

Sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022

Thứ 3, 11/10/2022 | 17:24:56
2,914 lượt xem
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, Thái Bình đã sẵn sàng bước vào cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo. Qua đó, góp phần củng cố khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng và bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc trong tình hình mới.

Video: 111022-SAN_SANG_CHO_DIEN_TAP_KVPT.mp4?_t=1665483762

Trịnh Cường - Kiên Trung - Thanh Tùng