Thứ 5, 08/12/2022, 16:12[GMT+7]

Hưng Hà: Khen thưởng 46 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Thứ 3, 01/11/2022 | 14:44:25
4,620 lượt xem
Sáng ngày 1/11, UBND huyện Hưng Hà tổ chức tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo huyện Hưng Hà trao giấy khen cho các tập, thể cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2022, huyện Hưng Hà đã tập trung chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đã tổ chức bồi dưỡng, kiến thức quốc phòng, an ninh cho 6.461 lượt học sinh khối 10, 11,12 và 360 đối tượng 4 tại các xã, thị trấn; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, rèn luyện kỷ luật bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, sát thực tế; huấn luyện quân nhân dự bị đạt 100% chỉ tiêu; huấn luyện dân quân tự vệ đạt 95%; chỉ đạo 15 xã, thị trấn diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện bảo đảm an toàn. Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, huyện Hưng Hà đã bàn giao 380 nam thanh niên cho các đầu mối tuyển quân, 33 nam thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Lãnh đạo huyện Hưng Hà trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Năm 2023, huyện Hưng Hà tiếp tục kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; thực hiện tốt công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu; phát huy sức mạnh tổng hợp các cấp, ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị tích cực chủ động làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Lãnh đạo huyện Hưng Hà trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Nhân dịp này, UBND huyện Hưng Hà đã trao giấy khen cho 46 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Thanh Thủy