Thứ 7, 26/11/2022, 20:12[GMT+7]

Tập huấn phòng, chống tấn công mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay

Thứ 2, 21/11/2022 | 18:56:07
1,847 lượt xem
Chiều ngày 21/11, Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn phòng, chống tấn công mạng và bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) trong tình hình hiện nay cho lãnh đạo, chuyên viên Sở Y tế, chủ tịch Công đoàn ngành y tế; thủ trưởng, trưởng phòng tổ chức hành chính, tổ trưởng tổ công nghệ thông tin và cán bộ văn thư của các đơn vị trong ngành.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Các đại biểu được giới thiệu những nội dung quan trọng, cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; tình hình, thực trạng lộ, mất bí mật nhà nước cũng như các kỹ năng, biện pháp trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Các đại biểu cũng nghe khái quát về tình hình an ninh mạng, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo đảm an ninh mạng và các nguy cơ tấn công mạng; nguy cơ làm lộ, mất BMNN trên không gian mạng và cách phòng ngừa.

Thông qua tập huấn giúp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế đánh giá đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ BMNN, đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước tại các đơn vị.

Nguyễn Hiệu

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)