Chủ nhật, 04/12/2022, 04:49[GMT+7]

Đông Hưng: Triển khai kế hoạch chương trình hành động về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Thứ 4, 23/11/2022 | 15:21:38
4,192 lượt xem
Sáng ngày 23/11, Huyện ủy Đông Hưng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của trung ương và của huyện về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương; Kế hoạch của Huyện ủy và Chương trình hành động của UBND huyện Đông Hưng về thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Với 4 quan điểm chỉ đạo, 7 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị là Nghị quyết mang tính chiến lược, lâu dài với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng CAND; đồng thời kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng CAND.

Đồng chí Trần Quang Triển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng nắm vững các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động và quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện Đông Hưng trong thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Từ đó, xây dựng, bổ sung hoàn thiện các đề án, phương án, kế hoạch xây dựng lực lượng Công an huyện cũng như bảo đảm an ninh trật tự một cách bài bản, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả.

Hoàng Linh

(Đài TT-TH Đông Hưng)