Thứ 5, 02/02/2023, 09:12[GMT+7]

Xây dựng lực lượng Công an Thái Bình đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ 4, 07/12/2022 | 17:42:48
5,603 lượt xem
Chiều ngày 7/12, Công an tỉnh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thái Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội thảo. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Với gần 60 báo cáo khoa học và các ý kiến phát biểu tham luận tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả, thành tích đã đạt được của Công an Thái Bình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; hoạch định lộ trình khoa học, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh về mọi mặt. Trong đó, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, giám sát của nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ theo phương châm tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Phối hợp xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế hoạt động, phối hợp của lực lượng, bảo đảm tiềm lực cơ sở vật chất, khoa học, công nghệ, trang bị hiện đại, đồng bộ. Đẩy mạnh xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân... Phấn đấu đến năm 2025, lực lượng Công an tỉnh cơ bản tinh, gọn, mạnh, đến năm 2030, lực lượng Công an tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an phát biểu tham luận tại hội thảo.Đại diện các đơn vị, địa phương phát biểu tham luận tại hội thảo.

Thông qua hội thảo, góp phần quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời hoạch định phương hướng, giải pháp nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh có thêm những luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn để rèn luyện, tu dưỡng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm trong công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trịnh Cường