Thứ 7, 04/02/2023, 12:27[GMT+7]

Bộ CHQS tỉnh tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ năm 2023

Thứ 4, 11/01/2023 | 16:03:16
6,464 lượt xem
Sáng ngày 11/1, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ năm 2023.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao quà, tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ năm 2023.

Qua thời gian 2 năm công tác tại các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, 59 hạ sĩ quan, binh sĩ đã được giáo dục bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và tác phong công tác tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, nền nếp chính quy, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Bộ CHQS tỉnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Nhiều quân nhân được tặng bằng khen, giấy khen. Một đồng chí được cử đi học phục vụ quân đội lâu dài, 7 đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, 20 đồng chí được tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến.

Tại buổi lễ, đại diện các quân nhân xuất ngũ xin hứa khi trở về địa phương tiếp tục giữ vững phẩm chất người quân nhân cách mạng, phát huy truyền thống của quân đội, bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực vận động, tuyên truyền thanh niên địa phương hăng hái tham gia nhập ngũ, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, tham gia các hoạt động xây dựng gia đình, quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Mỗi quân nhân xuất ngũ được nhận các phần quà tết của Bộ Quốc phòng và Bộ CHQS tỉnh và giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định.

Các chế độ, chính sách đối với quân nhân xuất ngũ được Bộ CHQS tỉnh bảo đảm theo quy định. 

Các đơn vị bảo đảm phương tiện giao thông đưa quân nhân xuất ngũ về địa phương.

Cùng ngày, ban CHQS các huyện, thành phố cũng tổ chức lễ đón quân nhân xuất ngũ năm 2023 từ các đầu mối đơn vị trong và ngoài tỉnh trở về địa phương.

Trịnh Cường