Thứ 6, 24/05/2024, 11:02[GMT+7]

Ban CHQS huyện Tiền Hải luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Thứ 4, 08/03/2023 | 19:11:49
10,301 lượt xem
Trong hai ngày 7 - 8/3, Ban CHQS huyện Tiền Hải tổ chức huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) năm 2023.

Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện Tiền Hải ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ.

Nội dung luyện tập gồm hai giai đoạn: Giai đoạn một chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao, giai đoạn hai chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cao lên toàn bộ. Sau 2 ngày tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, Ban CHQS huyện Tiền Hải đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Quá trình luyện tập thực hiện đúng nguyên tắc, vận hành đúng cơ chế, liên hệ vận dụng sát thực tiễn, làm tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, vũ khí trang bị, vật chất phương tiện, bảo đảm tốt công tác hậu cần.

Thông qua luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ đã góp phần nâng cao trình độ, rèn luyện, nâng cao trình độ chỉ huy, tham mưu cho chỉ huy và các ban trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới.

Kết thúc đợt luyện tập, Ban CHQS huyện Tiền Hải được lãnh đạo chỉ huy Bộ CHQS tỉnh nhận xét, đánh giá chuẩn bị tốt, hoàn thành tốt nội dung, chương trình theo kế hoạch.

Phạm Đông

(Ban Chỉ huy Quân sự Tiền Hải)