Thứ 7, 01/04/2023, 10:51[GMT+7]

Công an Thái Bình khắc ghi Sáu điều Bác Hồ dạy

Thứ 6, 10/03/2023 | 18:52:18
7,768 lượt xem
Trải qua 75 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, các lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, phát triển đất nước và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Video: 100323-cong_an_thai_binh_lam_theo_sau_dieu_bac_Ho_day.mp4?_t=1678448940

 Trịnh Cường-Tiến Đạt