Thứ 2, 27/03/2023, 23:55[GMT+7]

Quán triệt các nghị quyết của Quân ủy Trung ương về xây dựng quân đội

Thứ 2, 13/03/2023 | 17:14:49
5,502 lượt xem
Ngày 13/3, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương tới 100% cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị và đảng viên là cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

100 % cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị và đảng viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cơ quan Bộ CHQS tỉnh tham gia học tập, quán triệt nghị quyết.

Các đảng viên được quán triệt 5 nghị quyết của Quân ủy Trung ương ký ngày 20/12/2022 gồm: Nghị quyết số 1659 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1658 về công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1657 về đổi mới công tác giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới; Nghị quyết số 1656 về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1661 về lãnh đạo công tác tài chính quân đội đến năm 2030.

Ngay sau học tập, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn, triển khai cho các đơn vị triển khai học tập, quán triệt nghị quyết tới 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Thành Đô

(Bộ CHQS tỉnh)